SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Vantaan Demarit pitää huolta vantaalaisten palveluista tulevassa sotessa

Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 21.9. Vantaan kaupungin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.  Sosialidemokraattien tavoite on huolehtia, että vantaalaiset saavat laadukkaita palveluita sote-uudistuksen toteutuessa. Jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Sirkka-Liisa Kähärä, Vantaan lausunto sote-uudistuksesta

Sote-uudistuksen toteuttaminen on kestänyt liian kauan. Hyvät tavoitteet hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta, yhdenvertaisista ja laadukkaista palveluista kaikille eivät ole toteutuneet. Palvelujen saatavuus ja ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä kustannusten kasvun hillintä eivät ole onnistuneet. Uudistukset ovat kaatuneet mm. perustuslakiin ja poliittisiin…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Ulla Kaukola, Vantaan lausunto sote-uudistuksesta

Kukaanhan ei kiistä sitä, että tarvitsemme sosiaali- ja terveysuudistuksen. Järjestelmämme on sekava, monimutkainen ja eriarvoistava.  Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat meillä kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, työterveyshuolto ja kymmenet muut organisaatiot. Hallituksen sote-uudistuksen ajatuksena on että perusterveydenhuolto, vammaispalvelut, sosiaalipalvelut ja lukuisat muut palvelut ovat…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Pirkko Letto, Vantaan lausunto sote-uudistuksesta

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat Nyt lausunnolla oleva sote-laki paketti antaa rakenteet ja piirtää hallinnon portaat tulevalle sote-uudistukselle. Ensimmäisellä portaalla kunnat vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Seuraavalla tasolla sote-maakunnat vastaavat perusterveydenhuollosta, sosiaalipalveluista ja osasta erikoissairaanhoitoa. Ja edelleen seuraavalla tasolla…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Säde Tahvanainen, Vantaan lausunto sote-uudistukesta

Arvoisa puheenjohtaja, Sote -uudistus tarvitaan Suomeen. Näin ovat kaikki puolueet tässä maassa hokeneet lähes kymmenen vuotta. Halutaanko sellainen oikeasti toteuttaa? Vai onko tämä vain vaalikaudesta toiseen toistuva kampituskisa? Onko Kokoomuksella tosiasiallista halua saada maahan paremmat palvelut tarjoava sote -malli, joka…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Pirkko Letto, terveyskeskusten toiminta Vantaalla

Terveysasemien toiminta, terveysasemien palvelut ja hoitoon pääsy on tärkein sosiaali- ja terveyspalvelupalvelu kuntalaisille. Terveyskeskukseen tulee saada yhteys kohtuullisessa ajassa, tämän vuoden tavoitteena on yhteydensaanti 5 minuutissa, ja aika lääkärin tai sairaanhoitajanvastaanotolle tulisi saada valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti maksimissaan kahden viikon…
Lue lisää

Muistisairaiden Omakylä otti askeleen eteenpäin kaupunginvaltuustossa

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 15.6. viimeistä kertaa ennen kesätaukoa, jälleen etäyhteyksiä käyttäen. Keskustelussa vuoden 2021 talousarviolaadinnan kehyksestä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen totesi, että koronakevät on ollut Suomelle ja myös Vantaalle erityisen raskas.  – Epävarmoinakin aikoina hyvinvoinnista on pidettävä kiinni…
Lue lisää

Valtuustopuhe: Minna Räsänen, vuoden 2021 talousarviolaadinnan kehys

Koronakevät on ollut koko Suomelle ja myös Vantaalle erityisen raskas. Laskevat verotulot ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvava menokehitys tuovat vaikeutensa meidän valtuutettujen poliittiseen päätöksentekoon. Mihin rahat jatkossa suunnataan, miten turvaamme asukkaiden palveluiden toimivuuden ja kaupungin elinvoiman kasvamisen koronan jälkeisessä ajassa,…
Lue lisää

Kaupunginvaltuuston kokoukessa kuultiin vastauksia valtuustoaloitteisiin

Maanantaina 15.6. kevään viimeisessä valtuuston kokouksessa ennen kesätaukoa käsiteltiin vastauksia valtuutettujen jättämiin valtuustoaloitteisiin. Vastaukset kuultiin myös sosialidemokraattien valtuutetun Tarja Eklundin jättämään aloitteesseen Pyhän Annan kirkon suojelemisesta asemakaavalla ja niin ikään sosialidemokraattien valtuutetun Ulla Kaukolan aloitteeseen, jossa vaadittiin Vantaan vanhoja katuja…
Lue lisää

Pääkaupunkiseudun demarit:Mennään ratikoilla, busseilla ja metroilla viihtyisiin asumalähiöihin.

Pääkaupunkiseudun MAL-sopimusneuvottelut saatava maaliin Korkea asumisen hinta on erityisesti pääkaupunkiseudulla keskeinen yhteiskunnallinen haaste. Vuoteen 2010 verrattuna asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla neljänneksen, kun samalla aikavälillä pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Suomessa hintojen nousu on ollut vain kahden prosentin luokkaa. Asuntojen kysyntä ja liian…
Lue lisää