Ajankohtaista

Vantaan ja Keravan Sosialidemokraatit: Muutostiimi varmistamaan henkilöstön turvallinen siirtymä sekä potilaiden hoito ja hoiva 

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkanmaksusta ja työaikasuunnittelusta siirtyy 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Muutos on suuri, mutta sen turvallinen toteutuminen on Vantaan ja Keravan Sosialidemokraattien mielestä varmistettava kaikin keinoin. Aikaa on kuukausi, joten nyt tarvitaan ryhtiliike. On varmistettava, että jokainen palkka…
Lue lisää

Naima El Issaoui: Panostetaan nuorten hyvinvointiin

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut Olen tyytyväinen siihen, että ensi vuoden budjetissa panostetaan lapsiin ja nuoriin. Olen iloinen siitä, että me sosialidemokraatit saimme hyviä tuloksia ja panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Pandemian aiheuttamat rajoitukset näkyvät edelleen lasten…
Lue lisää

Faysal Abdi: Vuoden 2023 budjetti on hyvin tasapainoinen

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut Vuoden 2023 budjetti on hyvin tasapainoinen. Koulutus, joka on nykyisin meidän toimialojen suurin, on keskiössä ja hyvä niin. Meillä on kaupungissa erityyppisiä kouluja, joilla on erilaisia haasteita. Monet koulut hoitavat perustehtäviensä lisäksi muita…
Lue lisää

Anu Hall: Olemme ensi vuonna uuden edessä

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Hyvät valtuutetut ja muut katsojat Olemme ensi vuonna uuden edessä sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle. Yksi meidän kuntavaltuutettujen tärkeimmistä tehtävistä on luoda toimiva vuoropuhelu sekä käynnistää yhteiset käytännöt tulevan hyvinvointialueen kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää…
Lue lisää

Naima El Issaoui: Kielitaito on avain integroitumiseen

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut Haluan nostaa yhden tärkeän asian esille. Puhun samasta aiheesta, josta puhuin jo viime vuonna talousarviokokouksessa – olin jo silloin huolissani korkeasta työttömyydestä. Nyt vierähti vuosi eteenpäin ja työttömyys on laskenut vain 3,1 prosenttiyksikköä.…
Lue lisää

Faysal Abdi: Pidetään huolta Vantaasta ja sen asukkaista

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut Vantaa on todella kaunis kaupunki. Sen kauneus näkyy erilaisissa kaupungin asuinalueissa ja omaleimaisissa lähiöissä. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Vantaalle on helppo tulla, asua ja viihtyä. Täällä on hyvä tehdä töitä ja harjoittaa yritystoimintaa. Vantaan valttina on myös…
Lue lisää

Pirkko Letto: Kunnilla ja hyvinvointialueilla on jaettu vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut ja tehtävät määrittyvät uudella tavalla. Vantaan kaupungille hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu siltä osin, kun se kytkeytyy kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Kun taas Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella puolestaan…
Lue lisää

Tarja Eklund taloussuunnitelmasta

Budjettikirjaan esitettyä lisäystä, jossa osana kaupunkikeskustojen kehittämistyötä Vantaa laatisi suunnitelman, jolla ehkäistään asuinalueiden eriytymiskehitystä ja uudistetaan suunnitelmallisesti vanhoja keskustoja mm. yhteistyössä VAV-yhtymän kanssa, voi pitää tärkeänä ja onnistuneena lisäyksenä. Asuntorakenteen monipuolisuus ja kaikenkokoisten asuntokokojen tarjonta ovat tehokkaita keinoja vaikuttaa alueen…
Lue lisää

Jari Sainio: Missä toimenpiteet lasten- ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn?

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Viikonloppuna uutisoitiin Mänttä-Vilppulan, pienen kylän, nuorten huumekuolemista. Valtakunnallisesti nuorten huumekuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan ja edustavat tällä hetkellä koko Euroopan kärkeä. Suomessa kuoli huumeisiin 258 henkilöä vuonna 2020. Yli kolmannes heistä oli alle 25-vuotiaita. Etenkin…
Lue lisää

Sirkka-Liisa Kähärä taloussuunnitelmasta

Puhe 14.11.2022 keskustelusta Hyvät valtuutetut, arvoisa valtuuston puheenjohtaja Tässä talousarvioesityksessä nostettiin esiin henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen, henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman ongelmiin puuttuminen. Henkilöstön saatavuusohjelman tarkoituksena on tehdä toimenpiteitä palkkauksen ja saatavuuden parantamiseksi, työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja palkitsemisen sekä luontoisetujen kehittämiseksi yhdessä henkilöstöjärjestöjen…
Lue lisää