Valtuustoaloitteet

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite koskien kaupungin ympäristöraportointia

Vantaan kaupungin ympäristöohjelmassa vuosille 2013- 16 on mainittu että hulevesien hallintaa suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, jolloin ensisijaisena vaihtoehtona on hulevesien luonnonmukainen käsittely niiden syntypaikalla. Vantaalla sijaitsee useita suuria teollisuusalueita joilla tontit on asfaltoitu niin laajasti että hulevesiä ei…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Ulla Kaukolan aloite kaupungulle lahjoitetuista kiinteistöistä

Kaupungille testamentatut ja lahjoitetut kiinteistöt (sisältää maa-alueet / tontit) Yksityishenkilöt, yhdistykset yms. testamenttaavat tai lahjoittavat kaupungille omaisuutta. Testamenttiin tai lahjoitukseen sisältyy usein ehto, mihin tarkoitukseen testamentattua tai lahjoitettua kiinteistöä saa käyttää. Mikäli kaupunki vastaanottaa testamentin tai lahjoituksen, on syytä määritellä,…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Ulla Kaukolan valtuustoaloite koskien opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittamista

Opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittaminen Valtakunnan tasolla on puhuttu opettajarekisterin perustamisesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja pohtii edelleen, kuinka asiaa voitaisiin valtakunnan tasolla viedä eteenpäin. Rekisteristä vanhemmat näkisivät, opettaako heidän lapsiaan pätevä opettaja. Suomessa noin joka kymmenes opettaja on epäpätevä, ammattioppilaitoksissa…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Honkanummen kevyenliikenteen väylästä

Honkanummentien  kevyenliikenteen väylä välillä Vanha Porvoontie – Honkanummentie- Kaskipolku- Vanha Lahdentie on rakennettu valmiiksi vain Metso Oy:n portille asti. Siitä suojatie jatkuu tontin sisäänajoportin läpi leveälle ojapientareelle (käytännössä ei mihinkään ) johon kävelijät ja pyöräilijät ovat saaneet uran aikaiseksi. Talvella…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin valtuustoaloite koulun henkilökunnan yksityisyyden suojaaminen, jos oppilaat kuvaavat

EY-tuomioistuin on todennut, että valokuvien julkaisemiseen internetissä sovelletaan henkilötietolain kaikkia säännöksiä. Kuvan kohteella on mm. oikeus kieltää loukkaavan kuvan käyttö sekä toisaalta oikeus vahingonkorvaukseen tällaisten kuvien käytöstä. Koulu on Vantaalla noin 3000 ihmisen työpaikka. Tietyin edellytyksin työntekijöiden kuvaaminen voitaneen rinnastaa…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Kuusijärven palvelujen parantamiseksi ja kunnollisen käyttö, – ja palvelusuunnitelman laatimiseksi.

Kuusijärvi on yksi Vantaan tärkeimmistä ja eniten käytetyistä virkistysalueista ja portti Sipoon korpeen. Sen palvelut täytyy saada vastaamaan käyttäjien ja turistien vaatimuksiin. Alueelle täytyy saada kunnollinen palvelu, – ja käyttösuunnitelma. Selkeät vastuuhenkilöt jotka vastaavat palveluista ja neuvonnasta alueella. Kaupunki ei…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin aloite Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi.

Vastaus valtuutettu Ranbir Sodhin ja useiden muiden valtuutettujen (33) aloitteeseen Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi J-VN/PK/LL Valtuutettu Ranbir Sodhi ja useat muut valtuutetut (33) tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Hiekkaharjussa Kielotien ja Talkootien risteyksen kohdalla on Vantaan kaupungin ylläpitämä lasten…
Lue lisää

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin aloite Bisajärventien/Härkätien kunnallistekniikan rakentamisesta

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Bisajärventie/ Härkävuorentie kunnallistekniikan rakentamisesta 2010 hyväksytyn vesihuollon kehityssuunnitelman mukaisesti. Vantaan vesihuollon uudistettu kehityssuunnitelma 2013- 2022 on nyt laadittu samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen, sekä Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien kanssa. Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja…
Lue lisää

SDP valtuustoryhmän aloite kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista

Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista ML/SB/LL Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Kuntalain mukaan kuntien tehtävä Suomessa on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Globalisaation aikakaudella kuntien tehtävän vastuullinen hoitaminen edellyttää globaalia näköalaa kunnan…
Lue lisää