Valtuustoaloitteet

Valtuutettu Tarja Eklundin aloite rakentamisesta ja rakennusvalvonnasta.

Valtuustoaloite 18.06.2018. Omakotialueilla Luhtitalojen rakentamiseen tarvittavat poikkeuslupahakemukset ohjattava rakennusvalvonnasta maankäytön kaavoituksesta vastaaville virkamiehille päätettäväksi. Vantaalla  omakoti- ja rivitaloalueet kuuluvat omaleimaisina vantaalaiseen kaupunkirakenteeseen. Täydennysrakentaminen on paikallaan mutta viimeaikoina siinäkin on alkanut esiintyä epätervettä voiton maksimointia. Vanhoilla omakotialueilla joilla asemakaavat eivät ole…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite Vanhusasiamiehestä

Vanhusasiamies Vantaalle Ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti myös Vantaalla. Ikäihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua on kunnioitettava. Vanhusten laitoshoidon huono tila on puheenaiheena mediassa lähes päivittäin ja kotihoidon tilanne on yhtä huonolla tolalla. Hoitavia käsiä on suosituksista riippumatta liian vähän..  Vanhuspalvelulain…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite

Vantaan kouluille ja päiväkodeille järjestettävä kysely opetustyössä käytettävistä tärkeistä lähi- metsä ja ulkoilualueista jotka pyritään huomioimaan uudessa yleiskaavatyössä. Vantaan koulut ja päiväkodit käyttävät uuden opetussuunnitelman mukaisesti luonnossa opiskelua yhä enemmän. Liikunnan lisäämistä koulupäiviin suositellaan myös vahvasti valtakunnallisesti. Monissa kouluissa käyttöaste…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite Kuusijärven ottaminen Suomi-100-luonnonsuojelualue ohjelmaan

Kuusijärven valuma- alueella sijaitseva T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien metsien ottaminen osaksi Suomi- 100 – luonnonsuojelualue ohjelmaa. Kuusijärven valuma-alueeseen kuuluu Koivukylänväylän pohjoispuoleinen T/ET- kortteli Lahdenväylän ja…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite: Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. Rukinpyörän metsästä Itä- Hakkilassa on annettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosneliömetriä asuntorakentamista. Alue on yleiskaavassa 2007 merkitty pientaloalueeksi A3 sekä suojaviheralueeksi EV. Voimassa olevassa asemakaavassa 1979…
Lue lisää

Valtuutettu Faysal Abdin (sd) valtuustoaloite

Vantaan kirjastojen kehittäminen Vantaan kirjastot tarjoavat asiakkailleen asiantuntijapalvelut, tilat sekä mahdollisuuden käyttää Internetiä, toimisto-ohjelmia ja tietokantoja. Palveluihin kuuluu myös tiedonhaun ja tietotekniikan alkeiden opetusta sekä erilaisia tapahtumia kaikenikäisille. Asiakkaat tulostavat myös erilaisia asiakirjoja. Lain mukaan yleisten kirjastojen tehtävänä on ”edistää…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite

Vaarala- Jakomäen alueen uimakuoppien kehittäminen maauimalaksi ja virkistysalueeksi. Vantaan kaupunginvaltuusto on antanut lausuntonsa Helsingin uudesta yleiskaavan luonnoksesta 2.3.2016. Tässä yhteydessä Vantaa on lausunut . Somerikkotien itäpuolella sijaitsee Slåttmossenin suoalue, luonnonsuojelualue ja pohjavesialue. Vantaa ehdottaa asuntovaltaisten kaavamerkinnän poistamista Somerikkotien itäpuolelta ja…
Lue lisää

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta kaikille alle 20 vuotiaille vantaalaisille nuorille. Tällä hetkellä vantaalaiset alle 20-vuotiaat nuoret saavat 9kk ehkäisypilleri- tai rengasehkäisyn (Vantaan lääkevalikoiman mukaisesti) ilmaiseksi. Lisäksi kaikki ikäryhmät saavat elämänsä ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisimen (kierukat, kapselit) ilmaiseksi ja tämä käytäntö onkin saanut…
Lue lisää

Valtuutettu Pirkko Leton (sd) aloite vahustenkeskuksen saaminen Tikkurilaan

VANHUSTENKESKUS TIKKURILAN VANHAN TORIN PAIKALLE Vantaan väestön ikärakenne muuttuu nopeasti tulevina vuosina. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 600 henkilöä vuodessa. Dementia on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon tarpeen aiheuttaja. Ennusteen mukaan Vantaalla dementiaa sairastavia henkilöitä on…
Lue lisää

Valtuutettu Faysal Abdin valtuustoaloite koskien Länsimäen asukastilaa

Valtuustoaloite 25.01.2016 Vantaalla on tällä hetkellä käytössä asukastiloja esim. Kafnetti, Tuulikonti ja Myyringi. Kyseiset tilat tarjoavat asukkaille mahdollisuutta yhdessäoloon ja niissä voidaan järjestää myös juhlia, kursseja ja alueen yhdistyksien vapaaehtoistoimintaa. Saamani tietojen mukaan näistä asukastiloista on saatu käyttäjiltä hyvää palautetta…
Lue lisää