Vaaliohjelma 2017 lataa pdf-versio tästä

TERVE TALOUS, NUORISOTYÖTTÖMYYS PUOLITETTAVA

Vantaa on nykyaikainen metropolialueen verkostokaupunki. Se on myös keskuskaupunki, jossa käydään paljon töissä naapurikunnista. Vantaa tarjoaa yhä useammalle suomalaiselle asuin- ja työpaikan. Vantaa on Kehäradan ja Kehä III:n suurinvestointien jälkeen saanut velkaantumisen suunnitelmien mukaisesti kuriin. Vantaan menestys ja talous on riippuvainen myös rakentamisesta saatavista tuloista.

SIKSI

Vaikka Vantaa on vahva työpaikkakaupunki, liian moni vantaalainen on vailla työtä.

 

KOULUT KUNTOON

Vantaa on tiukassakin taloustilanteessa panostanut peruskoulun uudistamiseen. Uutta tekniikkaa ja uudenlaisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ja ne tulee saada kaikkien oppilaiden ulottuville.

SIKSI

 

VARHAISKASVATUSTA ILMAN RAJOITUKSIA

Maamme hallitus on linjannut, että kaikilla lapsilla ei ole enää oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Vastaava päätös on tehty Vantaalla äänestyksen jälkeen. Sosialidemokraattien mielestä lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.

SIKSI

 

SOTE-PALVELUT SÄILYTETTÄVÄ

Osana maakuntauudistusta maamme hallitus on siirtämässä sosiaali- ja terveyspalvelut kunnilta maakunnille.

SIKSI

Vantaalaisten ikärakenne on sellainen, että eläkeläisten määrä lisääntyy nopeammin kuin Suomessa keskimäärin.

SIKSI

VANTAA KASVAA RATOJEN VARSILLA

Vantaa käynnistää vuoden 2017 aikana pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan yleiskaavan tarkistustyön. Vantaa tulee edelleen kasvamaan, ensisijaisesti ratojen varsilla. Rakentaminen painottuu sekä vanhoihin keskuksiin että uusien asemien ympäristöihin. Työpaikka-alueita on kehitettävä tulevaisuuden työpaikkoja varten.

SIKSI

PUROLUONNON JA LÄHIMETSIEN KAUPUNKI

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Vantaa on vihreä lentokenttäkaupunki, jolla on myös hyvin toimiva joukkoliikenne. Vantaalaisilla on myös pääsy lähimetsiin ja lukuisille luonnonsuojelualueille joka puolella kaupunkiamme. Näin on oltava jatkossakin. Vantaalaisilla on oikeus kauneuteen ja taiteeseen lähiympäristössä.

SIKSI

 

MUUTTUVA KUNTA   

Maakuntauudistuksen toteutuminen tuo suuria muutoksia sekä kaupungille että sen henkilöstölle. Kaupungin päätehtävänä jatkossa on koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen, viihtyisän ympäristön luominen sekä kunnan elinvoiman kehittäminen ja työpaikkojen synnyttäminen kaupunkiin. Vantaan henkilöstö on löytänyt luovia tapoja tuottaa palveluja uudella tavalla ja edullisesti. Tätä työtä on jatkettava ja tuettava.

SIKSI

 

OIKEUS OSALLISTUA

Asukkaiden osallisuus on osa hyvinvointia.  Vantaalaiset järjestöt ovat aktiivisia ja osaavia toimijoita. Ne tuottavat paljon arvokkaita palveluja asukkaille sekä täydentävät ja rikastuttavat kaupungin elämää. Osallistuva budjetointi on uusi osallisuuden työkalu Vantaalla. Alueellista kehittämistyötä ei myöskään saa unohtaa.

SIKSI