Sosiaali- ja terveyslautakunnan demariterveiset: Mielenterveyspalveluita parannettava ja ikäihmisten kotihoitoon turvattava riittävät resurssit

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti toimialan vuoden 2022 talousarvioesityksestä kokouksessaan 11.10. Lopullisesti talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021.

Sosialidemokraattinen ryhmä painottaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä mielenterveyspalvelujen riittävyyden tärkeyttä.  Erityinen huoli on nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen riittävyydestä. On erittäin tärkeää, että matalan kynnyksen palveluita parannetaan erityisesti nyt koronan jälkihoidossa ja siksi on hyvä, että lautakunta päätti selvityttää mahdollisuudet perustaa toinen nuortenkeskus Nuppi.  

Sosialidemokraateille on myös tärkeää se, että kotihoidon palvelujen riittävyys varmistetaan vanhusväestön määrän kasvaessa. Jokaisella pitää olla oikeus asua kotonaan turvallisesti ja saada kotonaan tarvitsemansa tuki.  Sosialidemokraattinen lautakuntaryhmä esitti, että kotihoidon palvelujen resurssien määrä tulee pysyä vähintään samalla tasolla kuin nykyinen palvelutaso on. Kotihoitoa on viime vuosina Vantaalla parannettu ja suunta on hyvä pitää samanlaisena.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan demariryhmä

Pirkko Letto

Kalle Eklund

Aadan Ibrahim