Ratikka yhdistää Vantaan – Demarit ratikan takana

Vantaan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa ratikkaa Vantaalle.

– Ratikka on tulevaisuuden investointi, joka lisää työpaikkoja ja asunto- sekä palvelurakentamista liikenteen solmukohtiin. Ratikka on esteetön ja helposti sovitettavissa myös muun liikenteen yhteyteen, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Valtuustoryhmän mielestä on tärkeää, että Vantaan ratikka saattaa tiiviiseen yhteyteen Länsimäen ja Hakunilan alueet muihin kaupunkikeskuksiin. Lisäksi Jumbon ja Aviapoliksen alueelta asukkaat pääsevät nykyistä helpommin Tikkurilan keskustan ja pääradan palvelujen varteen, jolloin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saavutettavuus paranee.

– Lisäksi hanke edistää työllisyyttä ja kaupunginosien yritys- ja virkistystoiminnan kehitysmahdollisuuksia julkisen liikenteen läheisyyteen. Ennen kaikkea ratikkalinjaus ehkäisee syrjäytymistä, lisää yhteisöllisyyttä ja yhdistää alueiden asukkaita, Kähärä toteaa.

Hankkeen käynnistyminen tehostaa maankäyttöä ja lisää asunto- ja toimipaikkarakentamista. Hyötyvaikutukset ovat suurimmat varsinkin Länsimäessä ja Hakunilassa. Samalla työmatka- ja vapaa-ajan liikenne siirtyy entistä enemmän julkiseen liikenteeseen.

Vantaan ratikan toteutumisen edellytyksenä on, että valtio on omalta osaltaan mukana hankkeen rahoituksessa. Lisäksi EU:n tarjoamat rahoitusmahdollisuudet on käytettävä täysimääräisesti hankkeen toteuttamiseksi.

Sosialidemokraatit edellyttävät, että Vantaalla jatkossakin huolehdittaan kasvavan kaupungin kehittämistarpeista kuten päiväkotien, koulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävästä ja laadukkaasta tuottamisesta.

– Vuoden alussa voimaan tulevan uusi Vantaa-organisaatiouudistuksen on vastattava nykyistä paremmin vantaalaisten palvelutarpeeseen ja edistettävä osallisuutta sekä kuntalaisvaikuttamista, Kähärä sanoo.

Tulevina vuosikymmeninä ratikkahanke avaa mahdollisuuden nopean ja tehokkaan poikittaisen liikenteen toteuttamiseen aina Tikkurilasta Jumbon kautta Myyrmäkeen ja Espoon Leppävaaraan. Näin Vantaan ratikka on julkisen liikenteen muoto, joka yhdistää poikittaisesti pääkaupunkiseudun helppokäyttöiseen ja ympäristöystävälliseen julkiseen liikenteeseen.

– Ratikan toteutuminen on ennen kaikkea tulevaisuusinvestointi ja askel kohti hiilineutraaliutta sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyä. Rakentamispäätös on palvelus tuleville sukupolville, Kähärä lopettaa.

Vantaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä valitsi vuodelle 2020 puheenjohtajakseen Minna Räsäsen. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Pirkko Letto ja 2. varapuheenjohtajaksi Aadan Ibrahim. Ryhmän pitkäaikaisen puheenjohtajan Sirkka-Liisa Kähärän mielestä on ryhmädynamiikan kannalta tärkeää saada uusia kasvoja näkyviin Vantaan kuntapolitiikassa.

Lisätietoja:

Minna Räsänen
0400891983

Sirkka-Liisa Kähärä
050 5217189