Sosialidemokraatit jättivät oikaisuvaatimuksen kaupunkitilalautakunnan sote-kiinteistöjä koskevaan päätökseen – perustui puutteelliseen ja osin virheelliseen tietoon

Asiakokonaisuus on tullut ajankohtaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Kaupungin omistamien sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen tulevaisuutta on käsitelty viime syksystä lähtien.

– Meille vantaalaisille sosialidemokraateille on ollut koko ajan tärkeää, että ratkaisut kiinteistöistä tehdään huolella ja harkiten, sillä kyseessä on vuosikymmenten päähän ulottuva päätös. Meidän on pidettävä kiinni huoltovarmuudesta ja toimivasta palveluverkosta nyt ja pitkällä aikavälillä. Asukkaille tärkeiden terveyskeskusten ja pelastuslaitosten myynnin perusteena ei voi olla vain raha. Lisäksi olemme korostaneet, että asia pitää hoitaa hyvässä yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä, sosialidemokraattisen lautakuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Kiljunen toteaa.

Sosialidemokraatit katsovat, että lautakunnan kokouksessaan 18.1.2023 tekemä päätös perustui puutteelliseen ja osin virheelliseen tietoon, joten sitä ei voi pitää laillisena ja tarkoituksenmukaisena.

– Kysyimme, miksi tietyt kiinteistöt ovat salkutettu myytäväksi välittömästi, toiset pidemmällä ajalla, mutta tähän emme saaneet vastausta. Saatavilla ei myöskään ollut kohteiden kuntokartoituksia, vuokrauksen ja myynnin välisiä kustannushyötyvertailuja, käyttötarvetarkastelua tai huoltovarmuusarviota, Kimmo Kiljunen luettelee.

Lautakunta päätti käyttää valtioneuvoston vuokra-asetuksen siirtymäkauden vuokrien määrittelyyn kahdesta vaihtoehdosta sisäisen vuokran järjestelmää, vaikka valtioneuvoston asetus suosittelee kokonaisvuokramallia. Lautakunnalle esitettiin sisäisen vuokran järjestelmää, mikä perusteltiin sillä, että se mahdollistaisi kiinteistöjen maanvuokratulojen jäämisen kaupungille.

– Lautakunnan jäsenille ei selvitetty sisäisen ja kokonaisvuokramallin eroa, eikä sitä minkä takia kokonaisvuokramallissa maanvuokratulot ei jäisi kaupungille. Lautakunnan päätös tehtiin tältä osin riittämättömin tiedoin ja mahdollisesti väärin perustein, Kiljunen toteaa.

Valtioneuvosto on ohjeistanut kaupunkeja, jotka kaavailevat sote-kiinteistöjen myyntiä, että sen pitää perustua kokonaisharkintaan ja yhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa.

– Lautakunnalle annettiin ymmärtää, että Vantaan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintojen välillä on käyty keskustelua sote-kiinteistöjen vuokrausmalleista ja perusteista valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Tässä suhteessa voi todeta, että lautakunta ei saanut oikeata kuvaa käytyjen keskustelujen tosiasiallisesta tilasta, joten tehty päätös perustui virheelliseen olettamaan yhteistyöstä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä, Kiljunen sanoo.

Valtioneuvosto ohjeistaa, että sote-kiinteistöjen myynnin taloudelliset vaikutukset tulee huomioida sekä kaupunkien että hyvinvointialueiden kannalta. Molempien osalta täytyy varmistaa palveluverkon ja lähipalvelujen toimivuus. Huoltovarmuus ja tilojen käyttö kaikissa olosuhteissa tulee varmistaa.

– Lautakunnalle esitettyjen kiinteistöjen vuokraus- ja myyntisalkkuja ei perusteltu näiden valtioneuvoston antamien ohjeistusten pohjalta, vaikka tämän perään kysyttiin. Peruskriteeri oli pelkästään myyntikatteen maksimointi, Kimmo Kiljunen sanoo.