Naima El Issaoui: Meidän on panostettava varhaiskasvatukseen ja perheiden tukemiseen

Puhe 5.2. valtuuston kokouksessa

Huoli oppimisen tuloksista on yhteinen. Ei ole yllätys, että maahanmuutto on mainittu tämänkin keskustelun yhteydessä. Pisa-tutkimusten huono tulos ei kuitenkaan ole maahanmuuttajataustaisten lasten vika. Jokainen lapsi varmasti haluaa oppia ja pärjätä koulussa. Siksi meidän tulisikin etsiä ratkaisuja ja juurisyitä lukutaidon heikkenemiseen. 

Kolmen kouluikäisen lapsen äitinä näen joka päivä, miten koulun tuki ei yksinkertaisesti riitä ja lapsen pärjäämiseen tarvitaan myös vanhempien tukea ja panostusta. Mitä jos vanhempi ei pystykään tukemaan lasta kotona? Miten lapselle käy?

Vantaa on tehnyt paljon sen eteen, että tukea lisätään, mutta Vantaan tulisi tukea entistä enemmän eritaustaisia oppilaita, oli sitten kyse maahanmuuttajalapsista, nepsy-lapsista tai ihan tavallisista lapsista joiden äidinkieli on suomi, mutta joilla on vaikeuksia pärjätä koulussa.

Nyt olisi todella aika kääntää katseemme segregaatiokehitykseen, koulujen eriytymiseen ja myös suomi toisena kielenä -opetukseen. Meidän on panostettava varhaiskasvatukseen ja perheiden tukemiseen.

Myös lukutaito on heikentynyt ja tästäkin on puhuttu vuosia. Onneksi Vantaa on reagoinut tänä vuonna tähän ja on lisännyt yhden tunnin suomen kielen opetusta ja toisella luokalla matematiikan tunteja. Nämä lisätunnit voisi lisätä jatkossa myös muille luokka-asteille.

Meidän tulee muistaa myös se, että samaan aikaan meillä on myös paljon pahoinvoivia lapsia ja nuoria, ja väistämättä tämä vaikuttaa myös oppimiseen.

Suomi toisena kielenä -järjestelmä tulisi uudistaa kokonaan, sillä tällä hetkellä se ei palvele täällä syntyneitä maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja se näkyy nyt myös oppimiseroissa. Kaikki täällä syntyneet lapset tulisi laittaa ensisijaisesti samaan ryhmään, eikä ohjata omille erillisille oppitunneille.

Oppilaille ehdotetaan liian nopeasti siirtymistä S2-ryhmään ja mahdollisuus palata takaisin S1-ryhmään on vaikeaa ja paikoitellen jopa mahdotonta. On sanomattakin selvää, että S1-ryhmässä lapsella on täysin erilaiset mahdollisuudet oppia suomen kieltä ja kehittää omaa kielitaitoaan.

– Naima El Issaoui