Kuukautisköyhyyden kitkemiseksi on löydettävä keinoja

Kuukautisköyhyys on totta myös Suomessa ja kuukautissuojien korkea hinta aiheuttaa taloudellista epätasa-arvoa.

SDP teki aiemmin aloitteen siitä, että Vantaan kaupunki selvittäisi mahdollisuutta aloittaa maksuttomien kuukautissuojien jakamista. Valtuustolle annetussa aloitevastauksessa todetaan, ettei kuukautissuojien tarjoaminen kuulu lain perusteella kasvatus- ja opetussektorin eikä myöskään sosiaalityön lakisääteiseen perustehtävään eikä se myöskään kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. 

Vantaan sosialidemokraattien mielestä kenenkään vantaalaisen lapsen tai nuoren ei pidä joutua tilanteeseen, jossa terveyssiteiden tai tamponien käyttö ja niiden hankkiminen on mahdotonta. Pahimmillaan kuukautisköyhyys saattaa estää nuoren koulunkäyntiä, aiheuttaa häpeää ja rajoittaa elämää. 

Osana Vantaan kaupungin ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on kuukautisköyhyys-ilmiöön syytä pureutua vahvemmin. Sen ennaltaehkäiseminen niin oppilaitos- ja koulu- kuin myös sosiaalityössä on tärkeää. Tältä osin epäkohdat lakisääteisissä tehtävissä vaativat tarkastelua ja vaikuttamistyötä.

On syytä myös selvittää, löytyykö esimerkiksi nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä erillisiä tutkimus-/projektirahoituksia, joita hyödyntämällä kuukautissuojien jakamisen pilotointia muutamissa kohteissa Vantaan alueella pystyttäisiin edistämään.