Faysal Abdi: Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen asia

Puhe kaupunginvaltuustossa 22.4.2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteinen asia. Se on jokaisen vanhemman, yhteisön ja päättäjän asia. Tutkimuksen mukaan yleisesti rikokset ovat vähentyneet  2000-lukuun verrattuna ja suurin osa nuoristamme käyttäytyy hyvin, mutta on pieni määrä nuoria, jotka tekevät toistuvasti rikoksia.  Nuorten tekemät rikosmäärät ovat monessa kaupungeissa kasvaneet joidenkin rikostyyppien kohdalla ja muuttuneet aiempaa vakavammaksi. 

Digitalisaatio on helpottanut sitä, että nuoret saavat erilaisia roolimalleja ajasta ja paikasta riippumatta niin hyvässä kuin pahassa. Samoin lapset näkevät omin silmiin mitä elinympäristössämme tapahtuu. Aikuisten toimesta toisiin ihmisiin kohdistettu viha ja vihapuheet ovat läsnä heidän päivittäisessä arjessaan. Sitä löytyy sosiaalisessa mediassa, valtuustoissa ja välillä myös Suomen arvovaltaisessa eduskunnassa. 

Nuorten ongelmien juurisyy on usein koulutuksen ulkopuolelle jääminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen yhteiskunnan ulkopuolelle. Seurauksena on kiusaamista, jota tapahtuu monissa paikoissa: kouluissa, harrastuksissa ja nykyään verkossa, jossa nuoret viettävät yhä enemmän aikaa. Monella on riski joutua huumemyyjäksi sekä käyttäjäksi ja sitä kautta jäseneksi jengeihin. Koska monet yksinäiseksi jääneet nuoret löytävät sieltä ymmärrystä, turvaa ja rahaa, joka lopuksi voi maksaa jopa nuoren hengen. 

Tämän takia nuorten väkivaltaisen käytöksen ja rikollisuuden torjumisessa on tehtävä panostuksia ennaltaehkäisytyöhön jo varhaisessa vaiheessa.

Nuorisorikollisuuden ehkäiseminen vaatii rahallisia resursseja ja monialaista yhteistyötä sekä varhaisia toimenpiteitä. Yhteistyö hyvinvointialueen, kodin ja koulun sekä muihin viranomaisiin välillä pitää olla sujuvaa ja mutkatonta. Leiritoiminta ja mahdollisuus harrastaa tulee turvata kaikille eri taustoista tuleville lapsille ja nuorille.  

Nuorten turvallisuuden tunteen ja väkivallattoman arjen mahdollistamiseksi kaduille, kouluille ja harrastuspaikkoihin on lisättävä merkittävästi jalkautuvia ja nuoria kohtaavia nuorisotyöntekijöitä ja aikuisten läsnäoloa.

Meillä on kaupungissa useita lyhytaikaisia projekteja, joista on hyötyä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja ennaltaehkäisytyön jalkauttamisessa. Yksi niistä on Smile-hanke, jossa alueiden koordinaattorit tekevät arvokasta työtä koulun, kodin ja alueiden toimijoiden voimavarojen yhdistämiseksi.

Smile-hankkeessa on otettu mukaan lasten vanhempia, eri yhteisöjen edustajia ja asiantuntijoita pohtimaan yhdessä nuorten haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Toiminta tapahtuu koulussa ja tämän tyyppisen toiminnan jatkuvuus on varmistettava kaupungin omana toimintana, koska se vahvistaa olemassa olevia rakenteita ja sen avulla löydetään ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. 

Nuorten väkivaltaisuuden ja jengiytymisen ehkäisemiseksi on otettava mukaan perheiden, koulun, nuorisotyön ja urheiluseurojen lisäksi nuoria, jotka ovat oman arkensa asiantuntijoita.