Vantaan sosialidemokraattisen seurakuntaväen tavoitteet valtuustokaudelle 2019-2022. Kansankirkko-apuna ahdingossa, tukena elämässä.

Seurakuntavaalit 2018

    

Vantaan sosialidemokraattisen seurakuntaväen tavoitteet

valtuustokaudelle 2019–2022

Kansankirkko − apuna ahdingossa, tukena elämässä

Kirkon tulee olla aikaamme uudistava liike sekä yhteiskunnassa että yksittäisten ihmisten mielissä. Kirkon tulee olla tasa-arvoinen vähemmistöjä kohtaan. Armo kuuluu kaikille.

 • Diakonia tukee heikoimpia
 • Seurakuntayhtymän asuntotuotantoa tulee lisätä helpottaen erityisesti syrjäytymisuhan alaisina olevien nuorten aikuisten, ikääntyneiden ja asunnottomien asuntopulaa
 • Heikoimmassa asemassa olevia on tuettava yhteistoiminnassa kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Vantaan seurakunnat ovat vahvasti mukana ruuan jakelussa.
 • Yhteisöllisyys rakentaa yhteistä hyvää
 • Vapaaehtoisille on varattava mahdollisuuksia toimia – vahvistaen siten auttamisen tahtoa.
 • Seurakunnilla on aktiivinen rooli monikulttuurisen ja monikansallisen kaupunkimme asukkaitten ohjaamisessa yhteisöllisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja vuorovaikutukseen.
 • Lapset, nuoret ja vanhemmuus
 • Kirkon ja seurakuntien on jalkauduttava lähemmäksi lasten, nuorten ja perheiden arkea.
 • Lasten ja nuorten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen tarvitaan selkeitä ja rohkeita toimintatapoja. Nuorille on järjestettävä omia vaikutuskanavia.Rippikoulun menestystarinaa pitää edelleen vahvistaa.
 • Ikääntyvä väestö
 • Seurakuntien on verkotuttava ikääntyneiden asukkaiden järjestöjen kanssa.

5)   Monimuotoiset jumalanpalvelukset

 • Seurakunnan tilaisuuksien sisältöä on kehitettävä ja etsittävä uudella tavalla puhuttelevia muotoja. Tapahtumien ajoituksessa on otettava huomioon urbaanin 24/7 elämänmuodon haaste. Erityisesti on toteutettava nuorille aikuisille valmistettuja messuja.

6)   Kestävä kehitys – kestävät kirkot

 • Yksittäisistä toimitiloista voidaan myös luopua. Tärkeintä on itse toiminnan turvaaminen.
 • Kasvavassa kaupungissa on kyettävä luomaan toimintaa uusille asuinalueille. Siksi voimavaroja tulee keskittää yhteisiin palvelukeskuksiin. On kehitettävä myös paikallisia toimintatapoja vastaamaan seurakuntalaisen hengellisiä, henkisiä tai aineellisia tarpeita.

7)   Yhteinen toiminta vahvistaa taloutta

 • Kirkollisveroprosentti tulee säilyttää nykyisen suuruisena tulevan valtuustokauden.