Ikäihmisten turvallisuus taattava vaatii demareiden Pirkko Letto

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Ikäihmisten arjen turvallisuus on Vantaa on yksi Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkeja. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella vuosittain noin 4 000 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuosittain noin tuhannella.
Niin valtakunnallisesti kuin meillä Vantaallakin tavoitteena on, että yli 75-vuotiaat asuvat mahdollisimman pitkään omassa kodissa.
Jotta kotihoidon palveluja olisi saatavilla vanhusten tarpeiden mukaisesti, on välttämätöntä, että kotihoidon henkilökunnan määrä kasvaa ikäihmisten määrän kasvaessa. Vaikka suurin osa ikäihmisistä pärjää itsenäisesti, avun tarve kasvaa erityisesti viimeisinä elinvuosina. Tiedämme, että kotihoidon asiakkaat ovat yhä vanhempia ja tarvitsevat yhä enemmän apua.
Kuinka kauan sitten vanhuksen tulee asua omassa kotona, missä menee inhimillisyyden raja, jos vanhuksen kunto on heikko, olo turvaton ja hänen luonaan käydään useita kertoja päivässä? Onko tavoite kotona asumisesta mahdollisimman pitkään sittenkään tavoiteltava asia?
Olen iloinen siitä, että ta-neuvottelujen tuloksena päädyttiin lisäämään kotihoidon henkilökuntaa, jotta palvelujen tasoa voidaan ylläpitää ja kehittää.
Kotihoidon välitöntä työaikaa tulee Vantaalla tarkastella jatkossa, jotta yhä suurempi aika kotihoidon henkilökunnan työajasta kuluisi asiakkaan luona. Tänä päivänä 40% kotihoidon henkilökunnan työajasta kuluu välittömästi asiakkaiden luona. Tavoite ensi vuodelle on 60%. Toivon tähän rakentavaa pohtimista kotihoidon henkilökunnan kanssa, sillä henkilökunta on tässä paras asiantuntija.
Kotihoidon lisäksi ja rinnalla meillä tulee olla toimiva tehostettu palveluasumisen järjestelmä, johon vanhukset voivat siirtyä joustavasti siinä vaiheessa, kun kotihoito ei ole enää turvallista ja inhimillistä. Vantaan palveluasumisesta 60% on ostopalvelua, mikä on tulosta aikaisempien vuosien päätöksestä jättää vanhusten palvelukeskukset rakentamatta. Nyt olemme tilanteessa, jossa vanhusten palveluasumisen ostojen hinnat karkaavat ja budjetti ylittyy. Nyt tähän pitää lähteä tekemään reippaasti muutoksia.
Yksinäisyys on monelle vanhukselle liiankin tuttua. Tutkimusten mukaan jopa joka kolmas yli 75-vuotias koki yksinäisyyttä, ja yksinäisyyden tunne lisääntyi iän myötä. Tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa ikäihmiset saavat vertaistukea ja tapaavat samassa elämäntilanteessa olevia sekä saavat tukea ammattilaisilta. Kaikkea tätä tarjoaa ikääntyvien mielenterveysyhteisöt Havurasti ja Myyrasti. Rastit ovat toimineet 20 vuoden ajan ja muodostuneet monille sadoille vanhuksille tärkeäksi tueksi omassa elämässä. Sosiaali- ja terveystoimi irtisanoi Rastien tukemisen väärin perustein, mutta talousarvioneuvotteluissa löytyi yhteisymmärrystä siitä, että Rastien kustannustehokasta toimintaa kaupunki tukee jatkossakin. Erityisesti tällaisina epävarmuuden aikoina hyvinvointia tukevien palvelujen rahoittamiseen tulee meidän panostaa.

Valtuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto (sd)