Sosialidemokraatit Vantaan suurimmaksi puolueeksi

Etusivu
Sosialidemokraatit tavoittelevat suurimman puolueen asemaa syksyn kunnallisvaaleissa. Miksi näin on? Olemme ainoa puolue, joka pystyy vakauttamaan kaupungin talouden ja samanaikaisesti huolehtimaan kuntalaisten taloudellisesta, sosiaalisesta ja sivistyksellisestä asemasta. Sosialidemokraateilla on näyttöä tehdä ratkaisut kuntalaisten ja muiden puolueiden kanssa yhteistyössä oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Me olemme työn ja palkansaajien puolue, joka turvaa kaikkien kuntalaisten palvelut ja hyvinvoinnin. Sosialidemokraatit ovat yhteistyön puolue. Kokoomus uskoo ideologisesti palvelujen yksityistämiseen, joka toimisi pääosin markkinaehtoisesti. Tästä toimintamallista on esimerkkejä ympäri maailmaa. Ideologinen kuntapalvelujen yksityistäminen on johtanut aina pidemmän päälle pienten ja keskituloisten aseman heikkenemiseen. Perussuomalaisten ongelma on vastaavasti, ettei heillä ole todellisia vaihtoehtoja kuntatalouden kuntoon saattamisessa, eikä kykyä rakentaa yhteistyötä pitkäjänteisesti. Se johtunee ainakin kokemattomuudesta, mutta ennen kaikkia poliittisesta tavasta vastustaa kaikkia vaihtoehtoja ja lisäksi yhteistyökyvyttömyydestä. Seuraavalla valtuustokaudella meiltä vaaditaan vakavia toimia kuntatalouden kuntoon saattamisessa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vantaan väkiluvun kasvaessa me tarvitsemme myös kaupunkiimme lisää yritystoimintaa rahoittaaksemme hyvinvointipalvelut. Tarvitsemme pitkän tähtäyksen elinkeinopoliittisen ohjelman, jonka rakentamisessa ovat kaikki tahot mukana. Meidän pitää oppia säästämään silloin kun menee hyvin ja luoda puskureita huonojen aikojen turvaksi. Meidän pitää luopua nykyisestä menosta, että ruvetaan säästämään vasta kun menee huonosti.   Erkki Vuorenmaa Vantaan sosialidemokraattien puheenjohtaja