Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite Vanhusasiamiehestä

Etusivu
Vanhusasiamies Vantaalle Ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti myös Vantaalla. Ikäihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua on kunnioitettava. Vanhusten laitoshoidon huono tila on puheenaiheena mediassa lähes päivittäin…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite

Etusivu
Vantaan kouluille ja päiväkodeille järjestettävä kysely opetustyössä käytettävistä tärkeistä lähi- metsä ja ulkoilualueista jotka pyritään huomioimaan uudessa yleiskaavatyössä. Vantaan koulut ja päiväkodit käyttävät uuden opetussuunnitelman…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite Kuusijärven ottaminen Suomi-100-luonnonsuojelualue ohjelmaan

Etusivu
Kuusijärven valuma- alueella sijaitseva T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien metsien ottaminen…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite: Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Etusivu
Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. Rukinpyörän metsästä Itä- Hakkilassa on annettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosneliömetriä…

Valtuutettu Faysal Abdin (sd) valtuustoaloite

Etusivu
Vantaan kirjastojen kehittäminen Vantaan kirjastot tarjoavat asiakkailleen asiantuntijapalvelut, tilat sekä mahdollisuuden käyttää Internetiä, toimisto-ohjelmia ja tietokantoja. Palveluihin kuuluu myös tiedonhaun ja tietotekniikan alkeiden opetusta sekä…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite

Etusivu
Vaarala- Jakomäen alueen uimakuoppien kehittäminen maauimalaksi ja virkistysalueeksi. Vantaan kaupunginvaltuusto on antanut lausuntonsa Helsingin uudesta yleiskaavan luonnoksesta 2.3.2016. Tässä yhteydessä Vantaa on lausunut . Somerikkotien…

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta kaikille alle 20 vuotiaille vantaalaisille nuorille. Tällä hetkellä vantaalaiset alle 20-vuotiaat nuoret saavat 9kk ehkäisypilleri- tai rengasehkäisyn (Vantaan lääkevalikoiman mukaisesti) ilmaiseksi. Lisäksi…

Valtuutettu Pirkko Leton (sd) aloite vahustenkeskuksen saaminen Tikkurilaan

Etusivu
VANHUSTENKESKUS TIKKURILAN VANHAN TORIN PAIKALLE Vantaan väestön ikärakenne muuttuu nopeasti tulevina vuosina. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 600 henkilöä vuodessa. Dementia…

Valtuutettu Faysal Abdin valtuustoaloite koskien Länsimäen asukastilaa

Etusivu
Valtuustoaloite 25.01.2016 Vantaalla on tällä hetkellä käytössä asukastiloja esim. Kafnetti, Tuulikonti ja Myyringi. Kyseiset tilat tarjoavat asukkaille mahdollisuutta yhdessäoloon ja niissä voidaan järjestää myös juhlia,…

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite koskien kaupungin ympäristöraportointia

Valtuustoaloitteet
Vantaan kaupungin ympäristöohjelmassa vuosille 2013- 16 on mainittu että hulevesien hallintaa suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, jolloin ensisijaisena vaihtoehtona on hulevesien luonnonmukainen käsittely niiden…