Sosialidemokraatit pyysivät selvitystä Vantaan vanhuspalveluiden laadullisesta tilasta

Etusivu,Kaupunginhallitus

Sosialidemokraattinen kaupunginhallitusryhmä/Vantaa
TIEDOTE 9.4.2018

Vannhusten kotipalveluun tarvitaan lisää käsipareja

-Sosialidemokraatit pyysivät selvitystä Vantaan vanhuspalveluiden laadullisesta tilasta

Vantaan sosialidemokraatit linjasivat vaaliohjelmassaan, että vanhusten palvelutaloissa ja kotipalveluissa on oltava suositusten mukainen määrä henkilökuntaa. SDP myös asetti tavoitteeseen käsiparien lisäämisen kotipalveluihin.

SDP:n kaupunginhallitusryhmä on tänään jättänyt asiasta selvityspyynnön Vantaan sosiaali -ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajalle. Vastauksen saatuaan sosialidemokraatit muotoilevat oman ehdotuksensa budjettia 2019 varten.

Lisätiedot: Säde Tahvanainen

Liite:
Selvityspyyntö

Vanhuspalveluiden toiminnan laatu on ollut vahvasti esillä sekä valtakunnantasolla että paikallisesti. Valtakunnallisesti on luotu suositukset sekä tehostettuun palveluasumiseen että kotipalveluihin. Kunnat toteuttavat suosituksia vaihtelevasti.

Vantaan sosialidemokraattisena kaupunginhallitusryhmänä pyydämme kaupunginhallitukselle selvitystä Vantaan vanhuspalveluiden toimivuudesta ja mitoituksista. Pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

    1. Onko vanhusten hoiva-asumisessa ja kotipalvelussa vähintään suositusten mukainen määrä henkilökuntaa? Mikä on tilanne Vantaan kaupungin omissa palveluissa ja ostopalvelussa?
      1. Kuinka suuri tarve on ohjata vanhusten kotipalveluun lisätyövoimaa ja lisää palveluaikaa? Mikä on tämän hetkinen kotihoidon henkilökunnanpalveluajan osuus kokonaistyöajasta? Mikä olisi konkreettinen lisäresurssitarve ja sen vaikutus Vantaan talousarvioon 2019?

 

      1. Kuinka paljon vanhuspalveluissa on hyödynnetty avustavaa henkilöstöä ammattilaisten apuna, mm. nuoria työllistettyjä? Kuinka paljon olisi määrällisesti mahdollisuus lisähyödyntää avustavaa henkilökuntaa?

Toivomme kaupunginhallitukselle vastausta ennen valtuuston strategiaseminaaria 24.-25.5.2018.

Säde Tahvanainen, Pentti Puoskari, Susanna Bruun, Abdi Faysal