SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsäsen budjettipuhe.

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa


Arvoisa valtuuston puheenjohtaja

Viime keväänä täällä valtuustossa talousarvioon liittyvissä puheenvuoroissa totesin meille sosialidemokraattiselle valtuustoryhmälle olevan tärkeintä, että epävarmoinakin aikoina ihmisten hyvinvoinnista pidetään kiinni. Siksi tavoitteinamme, tulevaan ensi vuoden budjettiin, kerroin olevan halumme huolehtia kuntalaisten peruspalveluista, koulutuksesta, terveydestä ja työllisyydestä. Totesin myös, että edessä olevat säästöt on harkittava tarkkaa ja niin, että ne eivät saa osua kipeimmin heihin, jotka ovat jo muutenkin ahtaalla.

Hyvät valtuutetut

Nyt vajaa puoli vuotta myöhemmin olemme tässä kokouksessa, jossa jokainen voi puheenvuorossaan kertoa missä budjettiprosessissa onnistuttiin tai epäonnistuttiin. Mikä oli keskeinen kynnyskysymys budjetista neuvotellessa, mitä heikennyksiä estettiin, mitä leikkausesityksiä peruttiin, tuliko torjuntavoittoja ja kuinka vantaalaisten elämää parannetaan tai vaikeutetaan tekeillä olevilla päätöksillä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä voi tässä tilanteessa suoraselkäisesti todeta, että ääneen lausutut tavoitteemme ovat toteutumassa. Budjettiratkaisussa, joka tänään on päätöksessä, on huolehdittu, että vantaalaisten palvelutasosta pidettään kiinni, samoin koulutuksesta, terveydestä ja työllisyydestä. 

Tie illan talousarvioratkaisuun ei ole ollut helppo, eikä se vastaisuudessakaan tule olemaan helppo. Korona aiheuttaa meille vielä monta haastetta, mutta me olemme sitoutuneet pitämään huolta vantaalaisista ja se ohjaa omaa päätöksentekoamme vahvasti.

Tänään täällä valtuustosalissa tullaan varmasti kuulemaan monta haasteeksi tarkoitettua puheenvuoroa siitä, miksi kiinteistövero nousee, tai miksi perheisiin kohdistuu säästöjä kotihoidon kuntalisän pienentyessä. Se, että nyt syntyneessä neuvotteluratkaisussa kiinteistöihin liittyvä verotus muuttuu ja kuntalisän euromäärät pienenevät on huomioitava, että ne ovat kompromisseja ja valikoituneita keinoja, joilla talouden isoa kuvaa pyritään hoitamaan. Politiikka ei ole vain yhden henkilön tai puolueen show, vaan kyse on yhdessä yhteisten asioiden hoitamisesta ja vastuunkannosta. Tässä yhteisessä työssä me sosialidemokraatit olemme olleet mukana.

Me sosialidemokraatit haluamme turvata lasten ja perheiden elämää ja sitä, että Vantaalla on ihmisillä edelleen mahdollisuus asua kodeissaan. Me emme esimerkiksi halua, että kaikki kaupungin omaisuus myydään pikaisten voittojen tavoittelemiseksi vaan, että ratkaisuja tehdään harkiten koko kaupungin ja asukkaiden etu etusijalla. Ja nämä asiat toteutuvat budjettiesityksessä.

Meille sosialidemokraateille suurta huolta aiheuttivat koulutuksen ja kasvatuksen kuin myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan taloudelliset paineet.

Tiesimme, että niiden ratkaisemiseksi on tehtävä puolueiden välillä paljon työtä ja vaikeita päätöksiä tätä käsissämme olevaa kaupungin talousratkaisua silmällä pitäen. Kyse on kompromissista ja siksi on syytä huomioida, että esimerkiksi Vantaa-lisään liittyvillä päätöksillä täällä Vantaalla, voimme myös vahvistaa muun muassa työllisyyttä ja olla edistämässä maan hallituksenkin ajamaa linjaa tasa-arvoisemmasta perhevapaauudistuksesta. Se toteutuessaan tähtää perheiden hyvinvoinnin kasvamiseen ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikissa oloissa.  Ja siinä työssä me vantaalaiset sosialidemokraatit haluamme olla vahvasti mukana.

On myös tärkeää huomata, että käsissämme oleva budjetti huolehtii, että esimerkiksi perusopetuksen ryhmäkoot eivät kasva. Kun oppimisen resursseja ei heikennetä pidetään kiinni lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Tämä on sosialidemokraattiselle ryhmälle arvovalinta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä huolehti lupauksiensa mukaisesti siitä, etteivät ihmisten terveys, hoiva ja huolenpito vaarannu ja, että asukkaiden palvelutasoa ei talouden tasapainottamisen nimissä heikennetä. Näistä kertoo budjettiin tehdyt lisäykset vanhusten kotihoidon vakanssien määrään sekä se, ettei asiakasmaksuja koroteta. Lisäksi Vantaa huolehtii ikäihmisistä turvaamalla Myyr- ja Havurastien tulevaisuuden toimintaedellytyksiä avustusmäärärahoilla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, ettei Vantaa etsi säästöjä ja tasapainota talouttaan ensi vuonna lomauttamalla henkilöstöä. Vastuullinen työnantajapolitiikka edistää myös kaupungin työllisyyttä ja elinvoimaa. Vantaalla on otettava huomioon koko ajan kasvava työttömien joukko, josta meidän on pidettävä huolta. Siksi kuntakokeilun onnistumisen turvaaminen ja työllisyyden hoitoon tulevat lisävakanssit tulevat tarpeeseen.  

Arvoisat valtuutetut, kaupunginjohtaja ja virkamiehet

Kiitos budjettiprosessin eteenpäin viemisestä kuuluu koko kaupungin organisaatiolle, kaupunginjohtajalle, virkamiehille ja henkilöstölle sekä kaikille valtuustoryhmille. Talous- ja tuottavuustoimikunnan työ on tuonut meille lisätietoja ja mahdollistanut keskusteluja valtuustoryhmien kesken hyvässä hengessä. Sen rakentamisessa toimikunnan puheenjohtajalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Sari Multalalla on ollut iso rooli.

Lisäksi neuvottelutuloksen syntymisestä ja kompromissihakuisuudesta haluan erityisesti lausua lämpimät kiitokseni Kokoomuksen, Vihreiden ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmille ja neuvottelijoille budjettineuvotteluissa, jotka tukivat yhteistä budjettiesitystä kaupunginhallituksessa.

Yhteistyössä on voimaa ja olen iloinen siitä, että Vasemmistoliitto tuli mukaan yhteiseen budjettisopuun ja kaupunginhallituksessa olivat yhteisen neuvottelutuloksen takana. Tästä erityinen kiitos kuuluu valtuutettu Kati Tyystjärvelle, joka pitkällä kokemuksellaan ja viimeisellä kerralla budjettineuvotteluihin osallistuvana teki tärkeän poliittisen työn yhteistyön hengessä. Uskon, että vantaalaiset antavat suuren arvon Tyystjärven edustamalle yhteistyöpolitiikalle juuri koronakriisin keskellä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta voin todeta, että olemme tyytyväisiä siihen, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, joka on haastanut Vantaata, taloutta ja koko palvelurakennejärjestelmää, olemme kuitenkin onnistuneet yhdessä etsimään ratkaisuja puolueiden kesken siihen, miten Vantaan taloutta työstetään ja taloudellista tasapainoa haetaan.

Siksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on neuvottellun budjettiratkaisun takana.

Kiitos

Minna Räsänen
puheenjohtaja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä