Pirkko Leton (sd) valtuustoaloite Peijaksen sairaala-alueen kehittämisestä

Etusivu,Valtuustoaloitteet

Peijaksen sairaala-aluetta on kehitettävä osana vantaalaista vetovoimaa

Vantaan kaupunginvaltuustossa maanantaina jätetty valtuustoaloite vaatii Peijaksen sairaala-alueelle maankäytön kokonaistarkastelua, jossa otetaan huomioon myös joukkoliikenneratkaisut sekä Peijaksen henkilökunnan asuntojen tilanne.

Demarit ovat huolissaan, ettei Peijaksen vahvuuksia huomioida eikä edistetä tarpeeksi. Sairaala-alueen kehittämiseen on kiinnitettävä huomioita kaupungin vetovoimatekijänä. HUS:ssa on valmisteilla Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin tilatarve suunnitelma. Se ottaa huomioon väestömäärän kasvun sekä väestön vanhenemisen.

Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kaupunginvaltuutettu ja Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto (sd) pitää suunnitelman laatimista erittäin tärkeänä asiana vantaalaisten sekä Peijaksen sairaalan ja koko sairaala-alueen tulevaisuuden vuoksi.

– Peijaksen sairaalan kehitys on jäänyt varjoon monien muiden HUS:n sairaaloiden kehityksestä. Esimerkiksi Jorvin ja Hyvinkään sairaalat ovat potilaspaikkojen ja erikoisalojen määrää mitattaessa Peijasta edellä. Nyt tarvitaan suunnitelmia, joilla Peijas pidetään tiiviisti mukana pääkaupunkiseudun sairaalojen kehitystyössä, Letto linjaa ja jatkaa

– Vantaan ja vantaalaisten palveluiden tulevaisuuden kannalta on tärkeää huolehtia kaupungin aktiivisesta roolista HUS:issa. Peijas ja sen mukanaan tuomat hyvät asiat kuten työpaikat, asukkaiden hyvinvointi ja kehittyvät terveyspalvelut ovat vetovoimatekijöitä, joiden kehittämisen on oltava kaupungin elinkeinopolitiikassa keskiössä, Letto toteaa.
Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Vantaan kaupunki käynnistää Peijaksen sairaala-alueen osalta maankäytön kokonaistarkastelun.
– Kokonaistarkastelussa on otettava huomioon sairaalatoimintojen laajenemismahdollisuudet niin HUS:n erikoissairaanhoidon kuin Vantaan perusterveydenhuollon osalta. Lisäksi kokonaistarkastelussa on otettava huomioon sairaalan henkilökunnan monipuoliset asuntotarpeet sekä alueen asukkaita ja sairaalassa kävijöitä paremmin palvelevat joukkoliikenneratkaisut, Letto kertoo.
Valtuustoaloitteella halutaan turvata Peijaksen tulevaisuus mutta myös korostaa sen olevan suuri vetovoimatekijä Vantaan kaupungille.
– Laadukkaat ja kehittyvät terveydenhoito- ja huolto palvelut lisäävät vantaalaisten hyvinvointia ja edistävät koko pääkaupunkiseudun terveyspalveluiden menestymistä sekä Vantaan kaupungin roolia palveluiden osa-mahdollistajana, Letto toteaa.

Lisätiedot:
Pirkko Letto (sd)
kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja(sd) ja HUS:n hallituksen jäsen
p. 050 3706756
pirkko.letto@kolumbus.fi

Aloitteen allekirjoitti 43 valtuutettua.