On huolehdittava työntekijöiden työkyvystä, kohtuullistamalla työmäärää ja tarkistamalla palkkataso vaatii Faysal Abdi.

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Arvoisa puheenjohtaja, sekä hyvät valtuutetut,

Vuoden 2020 alussa alkanut korona pandemia on horjuttanut Maailmantaloutta syvästi, eivätkä ennusteet näyttä vieläkään vihreää valoa paremmasta.
Koronan vaikutus Vantaan talouteen on ollut erittäin suuri, elinkeino on riippuvainen lentokentän ympärillä olevasta yritystoiminnasta ja tuloveron tuotosta. Suuren työttömyysmäärän ja lomautuksien vuoksi, kaupungin verotulo heikkenee voimakkaasti.
Vantaalle tärkeimpien tulolähteiden häiriintyminen ja pandemian pitkittyminen vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen, turvallisuuteen sekä kaupunkimme palvelu tuotantoon esim. palvelujen laatu ja saavutettavuus.
Näissä olosuhteissa, jolloin kuntalaisten terveys ja talous on uhattuna, on tärkeää että, julkinen hallinto on tukemassa kuntalaisia.
Taloudellisista tulomenetyksistä huolimatta, Vantaan talousarvio vuodelle 2021 turvaa kuntalaisten arjessa selviytymistä talouden tasapainottamisista huolimatta. Vuoden 2021 jälkeen, voimme arvioida laajemmin ja tarkemmin koronan aiheuttamia vaikutuksia.
Tuen kaupunginjohtajan esitystä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt tehdyillä muutoksilla. Tämä on erittäin tasapainoinen budjetti esitys, joka tekee Vantaasta yhden harvoista kunnista, jossa ei lähdetty heti leikkauslistalle.

Talousarvioon sisältyy:

  • Erittäin maltillinen kiinteistöveron korotus yleisen kiinteistöveron osalta.
  • Vantaalla ei toteuteta suuria palveluleikkauksia, vaan parannetaan erityisesti terveyspalveluihin nopeaa pääsyä ja nostetaan palvelujen laatutasoa. Kaupunginosien kehittämistä jatketaan ja lisätään keskustojen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
  • Panostetaan koulutukseen, työllisyyteen ja Segregaation ennaltaehkäisyyn. Vaikutetaan nuorisotyöllä ja kotihoidon palvelutasoa turvataan, lisäämällä uusia vakansseja. Ikäihmisille erittäin tärkeät Havurastin ja Myyrastin toimintojen jatkuvuutta tuetaan.
  • Seurojen toimintaedellytyksiä turvataan ja suunniteltuja käyttövuoromaksun korotuksia ei tehdä.

Taloussuunnitelma vuosille 2021- 2024

  • on myös tulevaisuuden katsovaa, koska Vantaan Ratikan suunnittelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Ratikkahanke tuo Vantaalle lisää työpaikkoja ja asumista. Samalla se tukee meidän hiilineutraali tavoitteitamme ja tekee Vantaasta joukkoliikenne kaupungin.

Henkilökunta:

  • Haluan kiittää Vantaan henkilöstöä erityisesti hoitohenkilökuntaa heidän isosta panoksesta kaupunkimme ja koko yhteiskunnan hyväksi. On huolehdittava työntekijöiden työkyvystä, kohtuullistamalla työmäärää ja tarkistuttaa palkkatason lisäksi muut henkilöstöedut, sillä henkilökunta ovat kiitoksensa ansainneen päällä oleva kriisin aikana- kuin normaalioloissakin.

Lopuksi haluan kiittää kaupunginjohtajaa sekä virkamiehiä hienosta koronakriisin hoidosta, ja että kaupunkimme on ollut kuntalaisten rinnalla ja yrittäjäystävällinen.

Valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Faysal Abdi (sd)