Kuusijärven sillasta tulee ”Sudentassu” päätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Etusivu,Kaupunkisuunnittelulautakunta

Terveiset kaupunkisuunnittelulautakunnasta 2.6.2020

Kivistön palvelukeskuskeskittymän toteuttamista käsitellään
ylimääräisessä kokouksessa ti 9.6. Sosialidemokraattinen ryhmä
lautakunnan puheenjohtajan Pirjo Ala-Kapee- Hakulisen johdolla piti
tärkeänä että saataisiin aikaan yksimielinen päätös lautakuntaryhmien
kesken ja mahdollisimman nopealla aikataululla toteutetuksi kauan
odotetut palvelut Kivistön asukkaille.

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut 2 milj.säästöohjelman
käyttötalouteen tälle vuodelle.
Sosialidemokraattinen ryhmä ilmaisi huolensa henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvista
toimista koska palvelualoilla keinoina mainittiin paitsi
palveluostojen rajoittaminen, harkinta henkilöstömenoissa ja lomarahojen
vaihtaminen vapaaksi.  Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi on täysin
vapaaehtoista eikä siihen saa mitenkään painostaa.

Kuusijärven uuden sillan nimeksi päätettiin Sudentassu
nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Vastakkainen esitys Sudentassunsilta hävisi äänestyksen 13-4 ryhmämme
kannattaman pohjäesityksen mukaisesti. Sudentassu on sopivan lyhyt ja
ytimekäs sekä luontoon ja Sipoonkorpeen hyvin sopiva.

Kaupungin lausuntoon maantien 152 parantaminen välillä
Hämeenlinnanväylä- Tuusulanväylä aluevaraussuunnitelmaa  koskevaan
ympäristövaikutusten arviointiselostukseen lisättiin yksimielisesti
lausunto. Kesäkylän pohjoispuolen Mt  152-linjaus tulee ottaa mukaan
YVA- arviointiin.

Tarja Eklund (sd)
SDP:n kaupunkisuunnittelulautakuntaryhmän phj.