Koillis-Vantaan Elmo uimahalli etenee, kiittää Sirkka-Liisa Kähärä.

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa
Uimahalli

Hyvä valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja kuulijat

Hyväksymme ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa haasteellisessa tilanteessa. Neuvottelutuloksesta haluan kiittää sekä valtuustokollegoita että virkamiehiä.
Elmon uimahallin rakentamisesta on puhuttu vuosikymmeniä, jo ennen kuin sillä oli edes nimeä. Edellinen, Hakunilan uimahalli, valmistui vuonna 1982. On siis kulunut aikaa lähes 40 vuotta ja Vantaa on kasvanut tuon jälkeen yli 100 000 asukkaalla.

Vuosien saatossa valtuutetut ovat tehneet aloitteita uimahallin rakentamiseksi Koillis-Vantaalle. Mutta kuten tiedämme yksin tai edes yhden ryhmän toimesta on vaikeaa saada tavoitteitaan läpi. Elmon toteutuminen käynnistyi toden teolla edellisen valtuustokauden aikana, kun kaikista valtuustoryhmistä löytyi valtuutettuja, jotka olivat hanketta valmiita edistämään.

Tällä valtuustokaudella asiaan liittyviä selvityksiä ja päätöksiä on viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Kuitenkaan Elmon uimahallihankkeen eteneminen nyt investointiosaan varattujen määrärahojen muodossa ei ole ollut itsestäänselvyys. Mutkia oli lähellä tulla matkaan.

Kiitän tässä erityisesti vihreiden valtuutettu Eve Rämöä siitä, että hän oli paikalla noin vuosi sitten Koivukylä-Korson kehittämistoimikunnan kokouksessa, jossa uimahallihanketta oli esitelty toimikunnan jäsenille. Siinä vaiheessa vapaa-ajan lautakunta ei tarkoista suunnitelmista ollut tietoinen. Nopea reagoiminen, vapaa-ajan lautakunnan poliitikoista ja virkamiehistä muodostetun työryhmän yhteisen työn aloittaminen oli enemmän kuin tarpeen.

Arvoisa puheenjohtaja,
Joulukuusta 2019 olemme tehneet yhdessä liikuntapalvelujen ja kuntatekniikan virkamiesten sekä poliittisten ryhmien edustajien kanssa hyvää, keskustelevaa ja merkityksellistä yhteistyötä. Hanke etenee suunnitellusti, puolin ja toisin saadaan ajankohtaista tietoa ja luotetaan toisiimme. Yhteinen tutustumismatka erilaisiin uimahalleihin avasi niin poliitikkojen kuin virkamiestenkin silmiä. Asiantuntijuutta ja käyttäjänäkökulmaa arvostetaan puolin ja toisin. Nyt seuraava vaihe päätöksenteon edistämiseksi on se, että hankkeen kustannuslaskelmat saadaan aikataulussa päätöksentekoon.

Kokemuksesta voin suositella yhteistyömallia muihin hankkeisiin, myös muille palvelualuille. Kiitos vielä kerran kaikille Elmon uimahallihankkeen toteuttamisen edistämisestä.

Harrastemaksut

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut virkamiehet ja kuuntelijat

Tämän syksyn talousarviovalmistelujen yhteydessä on keskusteltu mm. liikuntapalvelujen 250 000 euron tulotavoitteista ja liikuntatiloista perittävistä seurojen käyttömaksuista. Jokainenhan tietää, että mikäli maksuja nostetaan, ne liukuvat suoraan harrastajille ja heidän perheilleen.
On puhuttu maksu-uudistuksen tarpeesta siksi, että seurojen välinen toiminta tasa-arvoistuisi ja liikunta mahdollistuisi kaikille matalalla kynnyksellä. Fakta on kuitenkin se, että jos tällaiseen järjestelmään lähdettäisiin, niin liikuntaseurat, sen kaikille avoimen toiminnan maksaisi, ei suinkaan kaupunki.

Monet seurat ovat tehneet etukäteen laskelmia asiaan liittyen ja todenneet, että liikuntapalveluille suunnitellut tulotavoitteet ylittyisivät moninkertaisesti. Tämä kai ei ole uudistuksen tavoite? Samaan aikaan seuroille kerrottiin, että liikuntatilojen maksukorotuksille olisi siirtymäaika, että aina ei tarvitsisi maksullisista tiloista maksaa, vaan asiaa arvioitaisiin erikseen. Lisäksi osa tiloista olisi maksuttomia.

Jos liikuntatilojen maksuperusteita halutaan uudistaa, niin uudistuksen pitää olla niin selkeä, että jokainen seura tietää, mikä maksaa, minkä verran maksaa ja mikä ei maksa. Jos asiaa halutaan edistää niin pelkkä poliitikoista ja virkamiehistä koottu työryhmä ei riitä vaan valmisteluun on otettava mukaan myös liikuntaseurat.

Onneksi talousarvioneuvotteluissa tulotavoitteesta luovuttiin, eikä liikuntatilojen käyttömaksuja seuroille koroteta.

Yhteistyön ja avoimuuden kaupungin virkamiesten taholta pitäisi koskea kaikkea harrastustoimintaa. Ennen talousarvioneuvotteluja oli tarkoitus leikata järjestöjen avustuksista 60 000 euroa. Järjestöjen tehtävä, varsinkin 3. sektorin järjestöjen, on tuottaa merkityksellistä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Siksi yksipuolinen maksujen korottaminen tai järjestöavustuksista leikkaaminen ei edistä vantaalaisten hyvinvointia, vaan lisää syrjäytymistä. Leikkausten sijaan kannattaisikin katsoa, miten, myös taloudellisesti vaikeina aikoina, kaupunki ja erilaiset järjestöt voivat edistää yhteistyötä vantaalaisten hyväksi.

Henkilöstöpuheenvuoro

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet ja kuuntelijat
Korona-ajan toimenpiteet ovat osoittaneet, että Vantaan kaupungin työntekijät ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja muutoskykyisiä, nopeallakin aikataululla, ja jopa toisen ammattiroolin edellyttämiin töihin.
Kiitos kaupunginjohtajalle ja neuvottelijoille siitä, että Vantaa ei ole lähtenyt lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitä. Palvelut ja niiden tarve ei ole kadonnut mihinkään, joten säästöjen kannalta olisi ollut erittäin lyhytnäköistä lähteä toteuttamaan joidenkin henkilöstöryhmien lomautuksia.

Vantaan tarvitsee henkilöstön pitovoimaa. Ammattitaitoisen henkilöstön puute on ollut sosiaali- ja terveyspalveluissa jo pidempiaikaista, ei pelkästään koronasta johtuvaa. Vastaanotot ovat ruuhkautuneet ja puhelinpalvelut tarvitsivat ulkopuolisia ostopalveluja, jotta kuntalaisten puheluihin pystytään vastaamaan. Siksi on erittäin tärkeää, että jo olemassa olevan ammattitaitoisesta henkilöstöstä pidetään kiinni ja heidän työhyvinvointiinsa panostetaan.

Kaupungin tuki- eli runkopalvelut ovat tärkeä osa kaupungin huoltovarmuutta. Ateria-, kiinteistö- ja puhtauspalvelujen on toimittava kaikissa tilanteissa, myös kriiseissä. Palvelut voidaan parhaiten varmistaa, mikäli ne järjestetään kaupungin omana toimintana, omalla henkilöstöllä.

Mäntsälä on ulkoistanut vuosia ateria- ja siivouspalvelujaan. Nyt konsulttiselvityksen jälkeen ateria- ja siivouspalvelut palautetaan täysimääräisesti omaksi toiminnaksi ensi heinäkuusta lähtien, koska ruoka- ja siivouspalvelujen keskittäminen kunnan omaksi työksi on selvästi kustannustehokkain tapa. Siksi on järkevää, että myös Vantaalla tehdään kattava selvitys Vantin palvelujen järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitykseen sisällytetään eri vaihtoehdot toimintojen järjestämiseksi ja kokonaisvaikutusten arviointi.

Valtuutettu ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä (sd)