Demarivaltuutetut lasten puolella – vahvistetaan demokratiakasvatusta Vantaalla

Etusivu,Valtuustoaloitteet

Ensimmäisen kauden demarivaltuutetut Salla Lindblad-Palo ja Minna Räsänen jättivät maanantaina valtuustoaloitteen, jossa esitettiin lastenvaalien järjestämistä Vantaalla tulevissa vaaleissa. Kaksikon lisäksi valtuustoaloitetta kannatti peräti 27 valtuutettua.
Aloite tähtää osallisuuden vahvistamiseen Vantaalla sekä kaupungin yleisen äänestysaktiivisuuden nostamiseen tulevissa vaaleissa. Jos lapset pääsisivät myös äänestämään leikkimielisesti vaaleissa, voisi se houkuttaa myös perheen vanhempia ja äänioikeutettuja äänestyspaikoille.
”Lapset oppivat esimerkkien ja leikin kautta. Äänestämisen merkitystä voi opetella yhdessä vanhempien kanssa äänestyspaikalla järjestettävien lastenvaalien avulla. Esimerkiksi oma esikoiseni on ollut innostunut tulemaan mukaan äänestyspaikalle ja olisi hienoa, jos jatkossa voisimme tarjota lapsille konkreettisen tavan osallistua ja äänestää yhdessä vanhempien kanssa, valtuutettu Lindblad-Palo sanoo.

Valtuustoaloitteen tekijät kertovat, että useassa kunnassa järjestettiin esimerkiksi eurovaalien yhteydessä niin kutsutut lastenvaalit, jossa lapset pääsivät äänestyspaikalla äänestämään fiktiivisiä eläinhahmoja. Tämänkaltaisen kulttuurin juurruttaminen vahvasti myös Vantaalle olisi kannatettavaa. Lastenvaalien avulla vanhempien on helppo käydä keskustelua äänestämisestä ja yhteiskunnassa vaikuttamisesta lasten kanssa.
”Vahva demokratia ja kansalaisyhteiskunta vaatii onnistuakseen ihmisten aktiivista osallistumista – äänestäminen on oiva tapa osallistua päätöksentekoon ja kertoa oma mielipide. Vantaa voisi tukea asukkaiden äänestysaktiivisuutta ja luoda uudenlaista perheiden osallisuuskulttuuria innostamalla koko perhettä äänestämään, valtuutettu Räsänen toteaa.