Demarit Vantaan budjettineuvotteluihin: Terveyspalvelut kuntoon ja panostuksia henkilöstön hyvinvointiin

Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Demarit Vantaan budjettineuvotteluihin: Terveyspalvelut kuntoon ja panostuksia henkilöstön hyvinvointiin

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tavoittelee Vantaan kaupungin budjettineuvotteluissa määrärahalisäyksiä, joilla edistetään vantaalaisten hyvinvointia, lisätään yhteisöllisyyttä ja huolehditaan kaupungin yhdestä tärkeimmästä toimintaedellytyksestä ja voimavarasta – kaupungin henkilöstöstä.

Vantaan valtuusto päättää marraskuussa, mihin kaupungissa käytetään rahaa vuonna 2020 ja kuinka kaupunkia kehitetään tulevien vuosien aikana.
” Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on huolehtia, että vantaalaisten oikeus päästä lääkäriin sekä huolehtia terveydestään paranevat. Haluamme, että kotihoito säilyy laadukkaana ja vanhuksistamme pidetään huolta,” toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä ja jatkaa

”Nyt talouskirjan pohjaesityksessä on jo huomioituna lisäresurssit muun muassa lääkäripalveluihin. Tämän lisäksi me haluamme saada terveyskeskusten puhelinpalvelut kuntoon, jotta ihmiset saavat yhteyden terveyspalveluihin silloin, kun sitä tarvitsevat” Kähärä toteaa.

Lapset ja perheet keskiössä tulevaisuuden Vantaassa

Demarit haluavat, että lasten yksilölliset tarpeet kasvatuksessa ja opetuksessa otetaan vahvemmin huomioon. Siksi on tärkeää, että vuoden 2020 budjetissa painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sitä tehdään muun muassa huolehtimalla pätevien kasvatus- ja opetushenkilöstön sekä kolmiportaisen tuen resursseista.

”Lisäksi haluamme varmistaa, että niin sanottu Islannin malli, jossa panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin, käynnistyy Vantaalla. Panostamalla ennaltaehkäisyyn, tarjoamalla laadukasta kasvatusta- ja opetusta sekä kehittämällä lasten- ja nuorten harrastustoimintaa ja tiivistämällä eri toimialojen yhteistyötä koko kaupungin alueella, torjumme tulevaisuuden ongelmia”, Kähärä sanoo ja jatkaa

”Jatkuva väestönkasvu haastaa kaupungin palvelurakennetta. Meidän on huolehdittava riittävistä investoinneista, joilla turvataan riittävät terveelliset ja turvalliset asukastilat sekä koulut ja päiväkodit samoin kuin huolehditaan liikuntapaikoista ja ympäristöstä”, hän toteaa.

Asuinalueiden viihtyvyyttä on parannettava ja sitä tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. SDP:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Minna Räsänen toteaa, että yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämiseksi Vantaalla on vielä paljon tehtävää. Tilanteen korjaamiseksi demareilla on tavoitteita myös budjettineuvottelujen korilistalla.

”Me haluamme, että lähiöissä voidaan entistä paremmin ja asukkaiden ideat oma asuinalueen kehittämiseksi pystytään ottamaan huomioon paremmin. Haluamme asukkaiden itsensä suunnittelemia tapahtumia lähelle ihmisten koteja ja lisää kaupunkikulttuuria jokaisen vantaalaisen arkeen,”, Räsänen kertoo.

Puolueiden neuvottelut Vantaan talousarviosta alkavat ensi viikon maanantaina.

Lisätiedot: Sirkka-Liisa Kähärä, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 050-5217189

 

Sirkka-Liisa Kähärä

puheenjohtaja

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

puh: +358 50 521 7189

Valtuustoryhmän 1. varpuheenjohtaja Minna Räsänen