Demareiden kärkitavoite etenee. Nyt on tekojen eikä puheiden aika, iloitsee Tarja Eklund.

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Hyvät valtuutetut.

Budjettiesityksestä on jälleen päästy sopuun ryhmien välillä. Hyvä niin.
Kaupunkimme sisällä muhii kuitenkin ongelma joka voi muodostua
vakavaksi uhaksi jos annamme sen jatkua. Nimittäin asuinalueiden
alueellinen eriytyminen ja segregaatio kehityksen voimistuminen eräillä alueilla. Huono-osaisuuden kierre voi johtaa lisääntyvään hallitsemattomaan väkivaltaan yhä nuorenpien oireillessa vaarallisesti.
Meilläkin siitä on jo ollut viitteitä.
Korona epidemia on näillä alueilla luultavasti vain pahentanut
tilannetta työttömyyden, lomautusten ja esim. koulunkäynnin rajoitusten vuoksi keväällä.
Myönteisen erityiskohtelun ohjelman alueilla tärkeitä toimenpiteitä
segregaation torjunnassa ovat asuntorakentamisessa asuntojen
hallintasuhderakenteen muuttaminen monipuolisemmaksi kaavamääräysten ja purkavan uudisrakentamisen kautta, kotoutumisen edistäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Kouluihin ja koulutukseen panostaminen aina varhaiskasvatuksesta lähtien. Koulu- ja perhepalvelujen tuen saatavuus sekä tarvittavat terveys,- ja vanhuspalvelut alueilla. Pelkät päivittäistavarakaupan palvelut eivät riitä pitämään alueita elinvoimaisena ja peruspalveluiden siirrolta näiltä alueilta tulisi
pidättäytyä viimeiseen saakka. Nämä alueet on huomioitava erityisesti kaikessa päätöksen teossa. Kun näitä päätöksiä valitettavasti keskittämisen nimissä kuitenkin tehdään joukkoliikenteen hyvä toimivuus palvelujen ääreen on pystyttävä järjestämään. Tästä vantaan ratikka on hyvä esimerkki. Se yhdistää Hakunilan suuralueen Ja keskisen Vantaan työpaikka ja asuinalueet raideliikenteeseen. Sekä avaa uusia kehittämismahdollisuuksia.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma kytketään valtion osaksi rahoittamaan ympäristöministeriön koordinoimaan lähiöohjelma 2020- 2022. Suurimpien kaupunkien lähiökehittämisen ohjelmaan Vantaalta hyväksyttyjä kaupungin hankkeita ovat: Ratikanvarren keskukset, Länsimäen energiatehokas kaupunkiuudistus, Radanvarren keskukset, Tikkurilan hyvinvointikeskus. Ohjelman tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys ja tuottaa asukkaille hyvinvointia sekä alueille elinvoimaisuutta.
Saimme sitoviin tavoitteisiin Vanhojen keskustojen kehittämisen etenemisestä mittaroitavan tavoitteen joka oli sdp ryhmän yksi
kärkitavoitteista ja muidenkin ryhmien mielestä tarpeellinen jotta
jotain oikeasti tapahtuisi pelkkien puheiden sijaan. Monesta vanhasta ostarista ja keskustasta on tullut kuppiloiden keskittymä joissa myönteistä kehitystä ja uudisrakentamista ei omistussuhteiden takia saada liikkeelle yrityksistä huolimatta. Vanhat lähiökeskustat ovat oman alueensa ja ympäristönsä asukkaille se lähin asioimiskeskus josta tarpeelliset palvelut ja yhteisölliset kokoontumispaikat tulisi löytää. Sitovan tavoitteen, alueiden kärkihankkeiden toteutumisen, virkakunnan ja tiukan poliittisen ohjauksen avulla on onnistuttava.

Valtuutettu ja kaavoituslautakunnan jäsen Tarja Eklund (sd)