Vantaan ja Keravan Sosialidemokraatit: Muutostiimi varmistamaan henkilöstön turvallinen siirtymä sekä potilaiden hoito ja hoiva 

Ajankohtaista

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkanmaksusta ja työaikasuunnittelusta siirtyy 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Muutos on suuri, mutta sen turvallinen toteutuminen on Vantaan ja Keravan Sosialidemokraattien mielestä varmistettava kaikin keinoin.

  • Aikaa on kuukausi, joten nyt tarvitaan ryhtiliike. On varmistettava, että jokainen palkka tulee oikein maksettua ja jokainen potilas tulee hoidettua vuoden vaihteen jälkeen, toteaa sosialidemokraattisen aluehallitusryhmän puheenjohtaja Pirkko Letto. 

Vantaan ja Keravan Sosialidemokraatit painottavat, että muutokseen on varauduttava hyvin, jotta kaikkiin mahdollisiin ongelmatilanteisiin pystytään vastaamaan välittömästi. Henkilöstön turvallinen siirtymä on varmistettava yhteistyössä kaupunkien ja hyvinvointialueen kanssa.

  • Turvallisen siirtymän varmistamiseksi on perustettava Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteinen henkilöstön muutostiimi. Sen tehtävänä on ratkaista jokainen mahdollinen siirtymävaiheen ongelmatilanne välittömästi, linjaa Vantaa-Kerava aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä (sd)
  • Kyse on työntekijöiden arvostuksesta ja potilaiden turvallisuudesta. Jo suunnitellut työvuorot ja palkanmaksu pitää toteutua sujuvasti. Turvallinen siirtymä on toteutettava yhdessä hyvinvointialueen, kaupunkien ja henkilöstön kanssa, painottaa sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne Karjalainen.
  • Hyvinvointialueen ja kaupunkien uskottavuuden ja palveluiden turvaamisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstö voi luottaa siihen, että muutos on valmisteltu huolellisesti ja eteen tulevat ongelmat ratkaistaan hyvässä yhteistyössä heti, ja myös kaupungeilla on tässä oma vastuunsa, toteaa Vantaan sosialidemokraattisen hallitusryhmän puheenjohtaja Säde Tahvanainen.