Vantaan Demarit: Työttömyysturvan heikennysten negatiivisia vaikutuksia ei pidä lakaista maton alle

Ajankohtaista

Vantaalla hallituspuolueet jyräsivät työttömyysturvauudistuksia koskevan lausunnon itselleen positiiviseksi. Virkamiesten laatimasta lausuntoluonnoksesta karsittiin lakiesitystä kritisoivia kohtia pois. Lausunto oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa 15.1.

SDP vastusti menettelyä ja vaati uudistuksen epäkohtien mainitsemista lausunnossa. Työttömyysturvan heikennysten negatiivisia vaikutuksia ei pidä lakaista maton alle.

Oikeuskansleri Pöysti otti eilen kantaa siihen, että hallituksen esittämiä muutoksia työttömyysturvaan ja niiden yhteisvaikutuksia aiemmin annettujen säästölakiesitysten kanssa ei ole arvioitu riittävän hyvin.

Pöysti kiinnitti huomiota myös siihen, että lausuntoaika oli poikkeuksellisen lyhyt, vain neljä ja puoli viikkoa. Se osui suurelta osin joulun ja vuodenvaihteen aikaan. Suositus on, että lausuntoajan tulee olla vähintään kuusi viikkoa. Pöysti muistutti, että hyvin lyhyet lausuntoajat ovat ongelmallisia hyvän lainvalmistelutavan ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta.

Kaupungin laatima lausuma oli sosialidemokraattien mielestä alkujaankin ennen negatiivisten vaikutusten karsimista hyvin kiireellä ja vajavaisesti tehty, mikä ainakin osittain johtuu Orpon hallituksen tavasta myöntää olemattoman lyhyitä lausuntoaikoja merkittäviinkin lakimuutoksiin. Lausunnossa ei ollut riittävästi otettu huomioon työttömyysturvaan ehdotettujen leikkausten vaikutuksia vantaalaisten työttömien elämään.

Sosialidemokraatit laativat myös täysin uuden lausunnon, jossa tuotiin avoimesti esiin myös lakiuudistukseen ongelmakohtia. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänillä tätä lausuntoa ei valitettavasti kuitenkaan hyväksytty.

Sosialidemokraatit jättivät vielä eriävän mielipiteen, jossa korostettiin sitä, että lausuntopyyntöjen tarkoitus on saada luotua mahdollisimman monipuolinen tietoperusta ja vaikutusarviointi lainvalmistelun pohjaksi. Hallituksen esittämät muutokset työttömyysturvaan vaikuttavat monen vantaalaisen perustoimeentuloon. On valitettavaa, että Vantaan kaupungilla ei ole ollut riittävää aikaa lausunnon antamiseen. Sosialidemokraattien mielestä Vantaan olisi pitänyt lausua mm. lakimuutoksen vaikutuksista maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten tilanteeseen. Herää kysymys, miksi lausuntoja pyydetään, jos niiden laatimiseen ei anneta riittävästi aikaa. On selvää, että tarpeettoman lyhyt lausuntoaika heikentää lainvalmistelun ja siten myös lainsäädännön tasoa sekä luottamusta demokratiaan.