Vantaan Demarit pitää huolta vantaalaisten palveluista tulevassa sotessa

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 21.9. Vantaan kaupungin lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. 

Sosialidemokraattien tavoite on huolehtia, että vantaalaiset saavat laadukkaita palveluita sote-uudistuksen toteutuessa. Jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus päästä lääkäriin ja saada sosiaalipalveluita. 

Vaikka demariryhmä oli tyytyväinen lausuntoon, muun muassa maakuntien rahoitusmalli herätti keskustelua valtuustossa. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheen kokouksessa pitänyt valtuutettu Säde Tahvanainen pitää ongelmallisena tulevien maakuntien oma-rahoitusasemaa.

– Ilman verotusoikeutta valtionohjaus ylikorostuu ja paikallisen päätöksenteon liikkumavara on pieni. Olisi hyvin suotavaa, että verotusoikeus annettaisiin kohtalaisen pian uudistuksen voimaan astuttua ja nyt valmisteltu malli olisi väliaikainen. Näin demokratian peruspilari; valta ja vastuu kävelisivät käsi kädessä, Tahvanainen sanoo. 

Lue Säde Tahvanainen ja muiden valtuutettujen puheet lausunnosta kokonaisuudessaan:

Säde Tahvanainen

Pirkko Letto

Ulla Kaukola

Sirkka-Liisa Kähärä