Vantaalla mittavat koronatoimet

Ajankohtaista,Etusivu,Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitukselle esiteltiin diat mittavista korona –toimista. Dioissa todella paljon konkreettisia toimia vireillä niin palveluiden, ihmisten terveyspalvelujen sosiaalisen aseman turvaamisesta ja työntekijöiden työtilanteesta.

Keskeisiä asioita ovat mm., että koululaisten ruokapakettiasia valmistelussa, eli pyritään toimivaan ja mahdollisimman riskittömään ratkaisuun. Vanhuksista kaikki 85 -vuotiaat tullaan kontaktoimaan, vanhusten ruokakassipalvelu käynnistyy. Vähävaraisille yhteinen pöytä toimittaa ruokakasseja.  

Kaupunginhallituksessa keskustelimme erityisesti mm. Vantin tilanteesta, jossa ateria -ja siivouspalvelut vähenevät. SDP nosti esille, että ei voi nyt panna pienituloisia työntekijöitä yksin vastuuseen taloudellisesti (lomautus), vaan myöhemmin tarvittaessa koko kaupungin henkilöstöä
koskien.

SDP myös toi esille, että koulujen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttaminen ns. maalaisjärkeä käyttäen tulee nyt ohjeistaa kouluja. Oppilailta ja vanhemmilta tulee palautetta liian raskaista koulupäivistä (5-6 meets/teams -kokousta tehtävineen), liian vaativia tehtäviä myös. Opettajille siis tulisi asiasta viestiä ja kannustaa oppiaineita integroiviin tehtäviin. 

Vammaisten avustajapalveluohjeistus on ollut lainvastainen, käytännössä olisi evännyt avustajapalavelut koron –sairastumistilanteessa. SDP on selvityttänyt asiaa jo etukäteen vt. sote-apulaiskaupunginjohtajan kautta. Myös kaupunginhallituksen kokouksessa nostimme sen esille ja apulaiskaupunginjohtaja totesi, että ohjeistus on virheellinen ja se korjataan. Sosiaalitoimi on toimittanut uuden ohjeistuksen kaupunginhallituksen kokouksen aikana.

Yleiskaavaluonnos ja hyvinvointikertomus pöydälle
Yleiskaavaluonnos jätettiin pöydälle, jotta saadaan laadittua yleisökuulemista varten toimiva suunnitelma ja riittävä aika, sekä internetin kautta että myös turvallinen fyysinen kuulemismahdollisuus. Hyvinvointikatsaus jäi pöydälle, jotta siitä voidaan käydä perusteellisempi
keskustelu.

Backaksen kartanonmäki suojellaan ja sinne tulee päivittäistavarakauppa
Kulttuurimaisemallisista syistä suojelun tarpeessa oleva vanha Backaksen kartanonmäki suojellaan. Samalla mahdollistetaan alueelle pävittäistavarakaupan rakentaminen puimalan ja navetan väliin sekä siihen tarvittavat parkkipaikat navetan takaiselle pellolle.

Maankäytön ja asuminen apulaiskaupunginjohtaja Penttilä toi muutosesityksen kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään ehdotukseen. Muutosesitys tarkoittaa, että Kartanonkosken peltoalue, joka oli suojelukaavassa mukana, jää nyt siitä pois. Loppu suojelukokonaisuus ratkaistaan yhtä aikaa muun kaavoituksen yhteydessä. Samalla HOK –Elanto lähetti kaupunginhallitukselle kirjelmän, että tämän ratkaisun tultua hyväksytyksi kaupunginhallituksessa, se sitoutuu olemaan moittimatta nyt hyväksyttävää kaavaa.

Maanomistajalla on ollut halua kaavoittaa Backaksen alueelle lisää asumista ja viimeisen vuoden aikana vireille on tullut myös elämys-/tapahtumakeskussuunnitelma. Toisaalta tarve suojella kulttuurisesti tarpeelliset alueet on olemassa ja mm. purojen kunnostuksesta (taimenelle sopivat kutusoraikot) on tullut asukkailta toiveita. SDP kannatti muutosta ja korosti eri intressien yhteensovittamisen tärkeyttä jatkosuunnittelussa. Nykyinen kartanoalueen parkkipaikkamiljöö on todella kehnossa kunnossa ja tarve muutoksille on ilmeinen.

Suomi -Rata Oy:n perustamissopimus hyväksyttiin
Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 11-3 Suomi Rata Oy:n perustamissopimuksen. Keskustelua herätti sopimuksen kohta E, jossa todetaan ettei valtio aio yksin rahoittaa radan rakentamista, vaan siihen tarvitaan kuntien ja muiden rahoittajien varoja. Kaupunginhallitus lisäsi SDP:n esityksestä päätökseen seuraavan kohdan: ”Tällä osakassopimuksella Vantaan kaupunki ei sitoudu Suomi -radan rakentamiskustannuksiin. ”

Lisätietoja:
Säde Tahvanainen, kaupunginhallituksen 1. Varapuheenjohtaja
p.040 747 6663