Vantaa on ihmisten kaupunki

Ajankohtaista

Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täällä

Valtion ja Helsingin seudun kuntien päivitetty MAL 2023 -sopimus ohjaa maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelua tulevina vuosina. Vantaan tavoite on haasteellinen 2 720 asuntoa/vuosi ja kaavoitustarve 247 300 k-m2 uutta asuntokerrosalaa/vuosi.

Suhdannetilanteen rakentamisalalla huomioiden on lisättävä julkista ja korjausrakentamista sekä yritys- ja asuntorakentamisen tontteja. Sosialidemokraattien tavoite on, että asuntokanta säilyy monipuolisena, asumiskustannukset pysyvät kohtuuhintaisina ja sitä, ettei kaavoittamalla muodosteta asuinalueita, joissa on vain yhden asumismuodon asuntoja. Me haluamme myös, että viher- ja virkistysalueet, julkinen liikenne ja palvelujen saatavuus huomioidaan jo kaavasuunnittelussa.

MAL 2023 lähtee siitä, että pientaloalueita lisätään ja täydennysrakennetaan niiden identiteettiä kunnioittaen.  Elinkustannuksien nousu ja asumisen kallistuminen edellyttävät ARA-korkotuetun, mutta myös pitkän korkotuen vuokra-asumisen ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen jatkamista. Perheasuntojen lisäämiseksi Vantaalla sovelletaan 2024 alusta asemakaavoissa uutta sääntelymallia. Pääsääntöisesti yhtä asuntohanketta kohden korkeintaan 30% saa olla alle 35 m² asuntoja ja vähintään 30% on oltava vähintään 65 m² tai suurempia asuntoja siten, että vähintään 10% kohteen asuntojen kokonaismäärästä on 80 m² tai suurempia asuntoja.  Erityisryhmien asuntokohteita sääntely ei koske.

Meille demareille tärkeitä hankkeita ovat mm. Vantaan ratikka, keskustojen kehittäminen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka- ja yritysalueet, Jokiniemen oppimiskampus sekä Tikkurilan terveys- ja perhekeskus, joka on tärkeä myös hyvinvointialueemme palvelujen kannalta.

Tarja Eklund 
kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
kaupunkiympäristölautakunnan vpj,
kaupunkiympäristölautakunnanlupajaoston puheenjohtaja