Valtuutettu Tarja Eklund: Ilmastobudjetointi käyttöön, hiilineutraali Vantaa edistyy

Ajankohtaista

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin puhe Vantaan talousarviokäsittelyssä 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja,

Kiitos sitkeille neuvottelijoille – kompromissi on saatu aikaiseksi!
Hattua nostan, sillä niin mahtava toiveiden tynnyri ja osittain
epärealistinenkin listaus oli laadittu neuvotteluiden pohjaksi. Leikkauslistojen esittäminen
kevyesti, kuten esimerkiksi avustusten leikkaaminen 30% joka toimialalta ilman
vaikutusten selvittämistä, on edesvastuutonta ja aivan poikkeuksellista.

Kummastuttava seikka on vuodesta toiseen toistuva maanmyyntitulojen
kasvattamisvimma, kun tiedetään, että nykyisiinkin tavoitteisiin on vaikea päästä.. Ja
että ensisijaisesti ei saa mainita omien maiden kaavoittamista, vaikka
päivänselvää on, että maanmyyntitulot eivät kasva erityisesti kuin
kaupungin omia maita kaavoittamalla. Onkin huolehdittava, että meillä on
maanostoon varattu riittävät varat, jotta voimme kaavavarantoamme
kasvattaa.


On hyvä, että maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa päivitetään ja siinä
yhteydessä selvitetään myös miltä osin voidaan siirtyä lisäämään maan
vuokrausta, mikä pitkällä aikavälillä antaa tasaisempaa tuloa kuin
kertamyynti. MAL- tavoitteista on kuitenkin pidettävä kiinni ja siellä
on asetettu tavoitteet myös pitkäaikaisen korkotuen ARA -vuokratuotannon
määrälle, mihin ei ole päästy vuosiin. Siksi tontteja tähän tarkoitukseen
on varattava eri puolilta kaupunkia, eikä suinkaan vain niistä lähiöistä,
jotka ovat jo eriytymisvaarassa asuinjakautumansa vuoksi. Myönteisen
erityiskohtelun ohjelman jatkaminen on edelleen tärkeää ja lisäksi on
huomioitava, että maankäytöllä ja asuinrakentamisen asuinjakauman ja hallintamuotojen
järkevällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa segregaation ehkäisyyn
tehokkaasti, kun vain näitä keinoja uskalletaan käyttää. Tulevaisuuden
Infrahankkeiden positiivista vaikutusta on hyödynnettävä tehokkaasti,
kuten Vantaan ratikan selvitys- ja suunnittelutyö näkyy jo Hakunilan
alueella kasvavana rakentamisen lisääntymisenä sekä koko reitin
varrella.


On aivan syystä lisättävä projektityöntekijöitä kaupunkikeskustojen kehittämishankkeeseen. Tämähän oli myös koko kaupunkiympäristölautakunnan mielestä tarpeellista ja myös
pientalorakentamisen tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan lisäresurssit.


Vantaan Demarien kunnallisvaaliohjelman mukaisesti ilmastobudjetointia lähdetään nyt selvittämmään. Se on askel kohti ilmastotavoitteiden tekemistä näkyviksi kansalaiskeskustelun lisäämiseksi ja hiilineutraaliustavoitteen tukemiseksi.


Iloitsen myös, että Håkansbölen kartanon päärakennus ja talousrakennukset
on huomioitu korjausrakentamisessa.