Valtuutettu Matilda Stirkkisen blogi: Vantaan mielenterveyspalveluita pitää parantaa

Mielenterveyspalveluiden tilanne Vantaalla on ollut haastava jo aiemmin, mutta pandemia on pahentanut ongelmia entisestään ja teema on noussut enemmän esiin myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tilanne on tällä hetkellä kestämätön. Sosialidemokraatit ovat vaaliohjelmassaan sitoutuneet nopeuttamaan ja helpottamaan mielenterveyspalveluiden piiriin pääsyä.   

Tilanne ei voi jatkua nykyisellään Vantaan kaupungin on tällä hetkellä lähes mahdotonta hoitaa riittävällä tavalla kuntalaisten mielenterveysongelmia.  Palveluiden piiriin pääsevät henkilöt ovat myös entistä huonokuntoisempia ja ongelmat entistä haastavampia. Tämän vuoksi esimerkiksi nuortenkeskus Nupissa uusia asiakkuuksia ei voida aloittaa samaan tapaan kuin ennen ja varsinainen asiakkuus alkaa todellisuudessa vasta noin 2-4 kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Siksi Vantaalle tarvittaisiinkin uusi nuortenkeskus. 

On arvioitu, että kuluvana vuonna 2021 mielenterveyteen liittyvät käynnit tulevat kasvamaan noin 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden on pystyttävä vastaamaan tähän tarpeeseen jo tulevana vuonna 2022 ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä, sillä pitkittyneet ja hoitamattomat mielenterveyden ongelmat kasvattavat merkittävästi myös itsemurhariskiä. 

On hienoa, että Vantaalla haasteeseen on reagoitu korona-elvytyspakettia valmistellessa kehittäen konkreettisia toimia etenkin nuorten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi. Tulee kuitenkin huomioida, että laadukkaiden mielenterveyspalveluiden tulee olla kiinteä osa sosiaali- ja terveyspalveluita, ei erillinen projekti. Mielenterveysongelmat eivät myöskään rajoitu vain nuoriin, ja erityisesti vaikeammat sairaudet koskettavat aina koko perhettä. 

On myös huolestuttavaa, että opiskeluhuollossa ei aina voida toteuttaa lain mukaisia määräaikoja, jossa pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Tähän on onneksi reagoitu kehittämällä koko opiskeluhuollon yksikön mielenterveysosaamista. On hyvä myös laittaa merkille, että viime vuoteen verraten lähetteet erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet 25 prosentilla. Tämä osaltaan kertoo sekä kasvaneesta hoidon tarpeesta, että entistä vaikeammista ongelmista, joita ei perusterveydenhuollossa pystytä ratkaisemaan. 

 
Olemme valmistelemassa Vantaan ja Keravan yhteiseen hyvinvointialueeseen siirtymistä ja samalla hallitus valmistelee 7 päivän hoitotakuun toteuttamista. Nämä muutokset antavat hyvän mahdollisuuden ratkaista käsissämme oleva haaste. On tärkeää, että Vantaalla syksyn talousarvioneuvotteluissa otamme asian vakavasti ja teemme kaikkemme vantaalaisten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Mieli ry:n mukaan erityisiä riskitekijöitä sairastumiselle perheessä ovat köyhyys, päihdeongelmat ja vakavat vuorovaikutusongelmat lapsen ja vanhemman välillä, samoin koulukiusaaminen ja yksinäisyys. Siksi, meidän tulee taata, että jokaisella on mahdollista päästä edellä mainittujen palveluiden piirin, eikä se saa olla ihmisen lompakon paksuudesta kiinni. 

Matilda Stirkkinen 

SDP:n kaupunginvaltuutettu Vantaalla