Valtuutettu Anu Hall: Rohkeilla ratkaisuilla lisää kilpailukykyä, työhyvinvointia unohtamatta

Ajankohtaista

SDP:n valtuutettu Anu Hallin puhe Vantaan talousarviokäsittelyssä 13.12.2021

Arvoisa puheenjohtaja

Hyvät valtuutetut ja vantaalaiset

Olemme valtuustokauden aikana saaneet hyvää ja asiantuntevaa infoa kaupungin johdolta, sekä virkamiehiltä, liittyen Vantaan kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen.

On ollut hienoa kuulla, että Vantaa haluaa olla työnantaja, joka huomioi työntekijät ja tekee töitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Useassa esittelyssä on kerrottu työoloja parantavista suunnitelmista, ja siitä miten lisäämme veto- ja pitovoimaa työnantajana. Näin pitääkin olla.

Työhyvinvoinnista ja palkankorotuksista puhuttaessa, ei voida kuitenkaan käyttää sellaista argumentointia, että palkkojen tarkistus johtaa veronkorotuksiin.

Palkkojen tarkistus ei ole kuntaveron nousun uhka, mutta jos emme huolehdi ennaltaehkäisevää työresurssointia kunnolla, on se todellinen uhka.

Rohkeilla ratkaisuilla lisäämme kilpailukykyä. Me valtuutetut voimme niin tehdä.

Kuntasektorilla on paljon naisvaltaisia aloja, joissa tehdään fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa työtä. Työtä tehdään jaksamisen äärirajoilla. Olen sitä mieltä, että tästä työstä on maksettava riittävä korvaus. Henkilöstön saatavuuteen voidaan vaikuttaa tehtävän vaatimuksia vastaavalla palkalla. Muita työhyvinvoinnin lisätekijöitä ovat mm. hyvä johtaminen ja riittävä resurssi muiden kannustimien ohella.

Kaupungin tehdessä tulevia rekrytointeja on nämä edellä mainitut seikat otettava huomioon. 500 000 euron esitetty lisäys tähän tarkoitukseen on tervetullut, kiitos siitä. Muistutan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentuvan verovaroille ja näen tarpeen antaa kansalaisille vastinetta maksetuille veroille hyvän, turvallisen ja ennaltaehkäisevän hoivan muodossa.

Henkilöstöä palkittaessa on myös muistettava heidät, jotka tekevät tällä hetkellätyötä meidän kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta.

Kiitos