Tarja Eklund: Vantaalle tarvitaan sosiaalisen asuntotuotannon ARA-kohteiden rakentamista lisäävä seurantaohjelma

Ajankohtaista

Puhe valtuuston kokouksessa 21.8.2023

Kaupungin vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen on siltä osin hyvä, että päätöksentekijöille luvataan koota vuosittainen raportti, jossa seurataan tavoitteiden saavuttamista ja luodaan kokonaiskuva asuntopolitiikan toteutumisesta sekä tulevan vuoden suunnitelmista. Raportti tuodaan käsittelyyn kaupunkiympäristötoimialan lautakunnille ja kaupunginhallitukselle sekä tiedoksi valtuustolle. Tämä ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan konkreettisia toimia.

Pelkällä hyvillä ajatuksilla tilanne ei parane.

Meillä on useaan otteeseen oltu huolissaan MAL-tavoitteiden saavuttamisesta, mutta ei ole korostettu huolta pitkän korkotuen kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon tavoitteiden täyttymisestä, vaikka tavoitteet ovat selkeästi osa MAL-sopimusta. Nykyiseen tilanteeseen ei voi olla tyytyväinen.

Muuta vuokra-asuntotuotantoa meillä rakennetaan enemmän ja kun suuri osa uudemmasta omistusasuntotuotannostakin on käytännössä vuokra-asumista, on tärkeää luovuttaa enemmän tontteja juuri kohtuuhintaisen pitkän korkotuen Ara-tuotannon määrän nostoon. Asuntoalueita on tarkasteltava kokonaisuuksina ja varmistettava monipuolinen asuntojakauma ja hallintamuoto, johon kuuluu myös kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto, joka esimerkiksi VAV:lla on myös korkeatasoista ja energiatehokasta. Kaupungin tehtävä on huolehtia siitä, että asukkailla on myös tulevaisuudessa mahdollisuus asua kohtuuhintaisissa asunnoissa, kun huomioidaan nousseet elinkustannukset ja tulevat uuden hallitusohjelman mukaisesti luvatut leikkaukset asumistukiin ja sosiaaliturvaan.