Sote-palveluissa tavoitteena eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuuden turvaaminen

Ajankohtaista,Etusivu,Valtuusto

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan sote-uudistuksen tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuuden turvaaminen sote-palveluissa. 

Sote -uudistuksen toteuttamisen kannalta on sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä tärkeää, että erillisratkaisun mallin pohjaksi valitaan Uudenmaan jakaminen viiteen alueeseen. Neljän itsehallinnollisen alueen ja Helsingin kaupungin muodostama Uudenmaan erillisratkaisumalli on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin yksi 1,7 miljoonan asukkaan Uudenmaan maakunta.

Yhden viidestä Itsehallintoalueesta muodostaisivat yhdessä Vantaan ja Keravan kaupungit.

– Vaikkakin Kerava on väestömäärältään Vantaan yhden palvelualueen kokoinen, näemme yhteistyön hedelmälliseksi. Toivomme Keravan hyvien toimivien mallien esimerkiksi terveysasemien iltavastaanottojen, tulevan aikanaan koko itsehallintoalueen malliksi, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto toteaa. 

Rahoituksen palvelutarpeita tarkasteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että Uudellamaalla on tarpeita jotka aiheutuvat muun muassa asunnottomuudesta, paperittomuudesta, vieraskielisen väestön sekä maahanmuuttajien suuresta määrästä, joita ei samassa mittakaavassa muissa maakunnissa ole.

– Koska kyseessä on poikkeuksellisen suuri hallintorakenteiden muutos, jonka me demarit toivomme nyt toteutuvan, on valmistelun oltava jatkossakin osallistavaa, Letto sanoo.