Ryhmäpuhe taloussuunnitelmasta: ”Vantaa on syntymässä uudelleen”

Ajankohtaista

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Ryhmäpuheenvuoro vuoden 2024-2027 taloussuunnitelmaan

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Noin 10 vuotta sitten Vantaalla valmistauduttiin tiukkaan talouskuuriin. Velkaohjelma käynnistettiin; hiipuvat verotulot vaativat ratkaisuja. Menoja leikattiin, palveluita karsittiin ja säästöjä etsittiin joka puolelta. Tilanne oli kiperä, tehdyt päätökset vaikeita.

Nyt, tähän hetkeen mielestäni sopii, hiukan omaa vantaalaista tähteämme Käärijää löyhästi lainaten, meillä on Vantaalla: ”Rankka viikko ja paljon pitkii päivii takan”, ja nyt, tällä hetkellä, voimme olla ylpeästi vantaalaisia – olemme onnistuneet monessa ja olemme vauhdilla matkalla kohti uutta. Vantaa on syntymässä uudelleen ja joku voisi jopa sanoa ”että Vantaa ei oo enää lukossa vaan tulossa ja emme pelkääkään tätä maailmaa.”

Kuka olisi tuolloin uskonut, että nyt, näin kymmenen vuoden jälkeen olemme näin erilaisessa tilanteessa? Viimeisten vuosien aikana velkamäärämme on vähentynyt ja kaupungin toiminnot ovat kehittyneet asukkaita kuunnellen, osallistaen ja palvellen. Tästä iso kiitos kaupungin henkilöstölle.

Vantaa kasvaa ja kaunistuu päivittäin. Talous on terveellä pohjalla, kaiken lisäksi koronastakin selvittiin taloudellisesti verrattain hyvin ja tuleva ratikka luo uutta tulevaisuuden pohjaa – se yhdistää kaupunkirakennettamme entistä eheämmäksi ja paremmin asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi.


Hyvät valtuutetut

Vantaalla pyyhkii nyt hyvin, mutta se ei ole itsestään selvää. Määrätietoista työtä on jatkettava joka päivä.

Elämme parhaillaan historiallista aikaa. Meillä on hyväksytty uusi kaupunkistrategia ja -organisaatio ja uusi yhteinen hyvinvointialue Keravan kanssa on aloittanut toimintansa. Kesäkuussa valitaan kaupungille uusi johtaja. Ensi vuonna täytetään 50-vuotta ja tietenkin, emme voi unohtaa Vantaalta lähtenyttä ja koko maailman valloittanutta Käärijä -ilmiötä, joka on tuonut esiin Vantaata ja vantaalaisuutta esimerkillisesti.

Hyvät valtuutetut

Tämä kaikki kertoo Vantaan muutoksesta ja kehityksestä. Emme ole enää ”vain Vantaa”, me olemme enemmän. Meidän on oltava jatkossakin rohkeita, jotta pystymme hyödyntämään ne hyvät lähtökohdat, jotka meillä kaupunkikehitykseemme nyt on annettu.

Me sosialidemokraatit haluamme, että jatkossa Vantaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisesti eheän kaupungin, jossa on hyvä elää, tehdä töitä, yrittää ja käydä koulua.

Meille sosialidemokraateille se tarkoittaa erityisen paljon seuraavia asioita.  

  1. Ensinnäkin sitä, että ratikkapäätöksestä on otettava kaikki hyöty irti niin asukkaille kuin kaupungin kehitykselle vastuullisesti. Ratikka luo työtä ja ratikka vie töihin. Pidetään kiinni kunnianhimoisesti työllisyystavoitteista ja torjutaan työttömyyttä aktiivisesti kehittäen uusia keinoja ja tapoja, huomioiden erityisryhmät kuten nuoret sekä maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset.
  2. Toisekseen sitä, että Vantaata ja sen eri asuinalueita kehitetään siten, että kaikki pidetään mukana. Vähennetään hyvinvointialueen kanssa tiiviissä yhteistyössä ihmisten pahoinvointia, yksinäisyyttä ja koettua turvattomuutta. Aluekehityksen painopisteinä täytyy olla tasapuolinen ja asukkaille viihtyisä Vantaa, jonka toiminnan ytimessä on segregaation torjunta ja tasavertaiset, hyvin toimivat palvelut, jotka tuottavat iloa ja antavat asukkaille verorahojen vastinetta.
  3. Ja kolmanneksi sitä, että Vantaalla huolehditaan lapsista ja nuorista. Vantaan varhaiskasvatuksen ja koulujen on oltava maan parhaita paikkoja oppia lukemaan ja laskemaan. Koulurauha on turvattava niin lapsille kuin aikuisille. Taataan nuorille riittävä määrä turvallisia aikuisia ympärille tukemaan ja antamaan apua matalalla kynnyksellä niissä paikoissa, jossa muutenkin eletään ja liikutaan. Kuten on sanottu; ”on helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.” Tämän on oltava meidän yhteinen ohjenuora Vantaalla.

Hyvät valtuutetut, hyvät vantaalaisten nuorten edustajat

Tähän loppuun haluan erityisesti vielä kiittää Vantaan nuorisovaltuustoa aktiivisesta otteesta nuorten asioiden ja mielipiteiden esille nostamisesta ja herättelevistä puheenvuoroista yhteisissä tilaisuuksissamme. Nuorten äänen kuuluminen vantaalaisessa poliittisessa päätöksenteossa on vahvuus, jota on syytä vaalia. Oma työnne ja aktiivisuutenne tuotti tulosta muun muassa kouluruoka-keissin osalta viime vuonna budjettiin liittyen – Pitäkää sama hyvä linja vaikuttamisessa myös tulevaan taloussuunnitelmaan. Yhteistyöllä rakennetaan kaikenikäisille vantaalaisille parasta kotikaupunkia ikinä!

Kiitos.

Mikä ryhmäpuhe?

Ryhmäpuheenvuoroja käytetään Vantaan valtuustossa isoista asioista päätettäessä, kuten esimerkiksi kaupungin talouteen liittyvistä asioista. Ryhmäpuheenvuoro kuvastaa puolueen kantaa ja siinä tuodaan esille puolueen näkemys käsiteltävään asiaan.