Naima El Issaoui: Työttömyyden vähentämiseksi tarvitaan lisää konkreettisia toimenpiteitä

Ajankohtaista

(Puhe työllisyysaloitteen vastauksesta valtuuston kokouksessa 20.6.2022)

Lue ensin artikkeli El Issaouin, Tammisen ja Stirkkisen aloitteesta: Nuorten ja vieraskielisten työttömyys puolitettava vuoteen 2024 mennessä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Kiitos vastauksesta ja kiitos kaikille allekirjoittajille. Olen itse henkilökohtaisesti pettynyt tähän kaupungin hallituksen antamaan vastaukseen, sillä tässä aloitevastauksessa ei kuitenkaan ole vastausta meidän kysymyksiimme.

Vastauksessa on lueteltu, mitä tällä hetkellä työllisyyspalveluissa tehdään. Näistä olenkin ollut tietoinen. Tiedän myös, että meidän osaamiskeskuksen ja ohjaamon palvelut eivät ole riittävän toimivia ja ne kaipaavat uudistusta. Vastauksessa olisin kaivannut konkreettisia keinoja siihen, miten työttömyyttä vähennetään jatkossa entistä tehokkaammin, miten voimme tukea ja saada ihmiset työelämään samaan aikaan, kun meillä on myös työvoimapulaa. 

Me haluamme, että nuorilla on uskoa tulevaisuuteen. Meillä on Vantaalla myös vieraskielisiä, jotka ovat työttömiä. Miten näiden henkilöiden koulutusta ja osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää? Miten kielikoulutusta voidaan kehittää, jotta se olisi toimivampaa ja tehokkaampaa ja tukisi aidosti pääsyä työelämään? Kaupungin tulisi kehittää myös yhteistyötä Vantaalla toimivien yritysten kanssa ja yrittää yhdessä vähentää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia.

Työllisyyspalvelun lausunnossa esitetyt toimet eivät näin ollen olleet aivan riittäviä. Siksi me sosialidemokraattien valtuustoryhmä jätämmekin seuraavan pöytäkirjalausuman:

Valtuuston merkitessä tiedoksi kaupunginhallituksen vastauksen, me allekirjoittaneet haluamme lisäksi todeta seuraavaa.

Aloitevastauksessa todetaan, että valmisteilla olevassa kasvu- ja elinvoimaohjelmassa tullaan etsimään keinoja nuorten ja vieraskielisten työllistymisen edistämiseksi. 

Toivomme, että ohjelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä työllisyyden vahvistamiseksi erityisesti nuorten ja vieraskielisten kohdalla. Yksi konkreettinen tavoite tulisi mielestämme olla nuorten ja vieraskielisten työttömyyden puolittuminen vuoteen 2024 mennessä.

Naima El Issaoui