Naima el Issaoui: On välttämätöntä lisätä toimia työssä jaksamisen tukemiseksi

Ajankohtaista

Henkilökertomuksessa on paljon hyvää, josta sekä työnantaja että työntekijä voivat olla ylpeitä, mutta samaan aikaan meillä on edelleenkin kehitettävää, jotta voisimme olla parempi työantaja.

Puheessani nostan pari positiivista asiaa ja pari kehitettävää.

Pidän hyvänä, että lähtövaihtuvuus on pienentynyt edelliseltä vuodelta, tämä kertoo siitä, että meidän työntekijämme viihtyvät työssään, mikä tuo säästöä pitkä aikavälillä, sillä jokainen rekrytointi ja perehdyttäminen maksavat.

Toisena asiana olen tyytyväinen, että osaamisen kehittämiseen sekä lähijohtamisen kehittämiseen on panostettu. Esihenkilön ja johtamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa ja sillä on iso merkitys henkilöstön viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen.

Täälläkin moni on jo nostanut huolensa henkilöstön poissaolon kasvusta ja väkivaltatilanteista. Näihin on todellakin saatava muutosta henkilöstön pitämiseksi työelämässä.

Minunkin huomioni kiinnittyi mielenterveysperusteisiin poissaoloihin, joita on neljännes kaikista työpoissaoloista. Todellinen luku saattaa olla vielä suurempi, sillä esihenkilöiden tilastoimissa poissaoloissa ei aina erikseen merkitä poissaolon syytä. Erityisen huolestuttavaa on, että suurin osa näistä poissaoloista ilmenee kasvatuksen ja oppimisen toimialalla, jossa työskennellään lasten ja nuorten parissa. Työntekijöiden stressi ja uupumus heijastuvat väistämättä myös lapsiin. Meidän on ehdottomasti pidettävä parempaa huolta työntekijöistämme ja käännettävä tämä kehityssuunta. On välttämätöntä lisätä toimia työssä jaksamisen tukemiseksi.

Toinen huomioni kiinnittyi työllistymiseen ja anonyymin rekrytointiin.

Vantaa on strategiassaan sitoutunut yhdenvertaisuuden vahvistamiseen kaupungin eri toimialoilla. Henkilöstöpolitiikassa tämä tarkoittaa monenlaisten ihmisten palkkaamista töihin. Kaupungin tulisi siis kiinnittää erityistä huomiota siihen, että töihin palkataan riittävässä määrin mm. nuoria, maahanmuuttajia ja iäkkäitä hakijoita. Annetaan mahdollisuutta kaikille hakijoille ja osaaminen ratkaisee.

Teimme Vaula Norrenan kanssa aloitteen, jossa esitämme, että Vantaa lisää anonyymia rekrytointia organisaatiossaan merkittävästi nykyisestä sekä pohtii muita keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi kaupungin työpaikkoja täytettäessä.