Kaupunkiympäristölautakunnan demariterveiset: Lisää kohtuuhintaisia asuntoja ilmastotoimien vaikutusten arviointia parannettava

Ajankohtaista

Kaupunkiympäristölautakunnan demariryhmä nosti esiin toimialan talousarviokäsittelyssä erityisesti huolen sosiaalisen asuntotuotannon riittävyydestä sekä ilmastotoimien vaikutusten arvioinnista. Lopullisesti talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021. 

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja 

Sosialidemokraatit tuntevat suurta huolta sosiaalisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon hiipumisesta kaupungissa.  MAL sopimuksen mukaista asuntorakentamista tulisi olla 2640 asuntoa vuodessa, josta kohtuuhintaisen valtion tukeman 40- vuotisen ARA- asuntorakentamisen osuus 528 asuntoa vuodessa.  

Vuokra-asuntoja kyllä rakennetaan ja jopa omistusasunnoista suuri osuus päätyy asuntosijoittajien toimesta vuokralle, mutta vuokrat eivät niissä ole kohtuuhintaisia. Vantaalla on paljon työtätekeviä pienipalkkaisia ja vähävaraisia ihmisiä, joille vuokrahintataso on liian korkea. Lisäksi monilla aloilla kaupungilla ja yrityksissä on pulaa työntekijöistä ja saadaksemme heitä houkuteltua Vantaalle, tarvitaan asuntoja joihin heillä on varaa.  

 Kaupungin oman yhtiön VAV:n asuntorakentaminen ei ole lähtenyt liikkeelle toivotusti moneen vuoteen ja osasyynä on ollut tonttivarannon puute. Asia ei korjaannu itsestään. Nyt tarvitaan selkeä tahtotila. 

Näillä perusteilla demariryhmä jätti seuraavan pöytäkirjalausuman: ”Kaupunki laatii suunnitelman kohtuuhintaisen ARA- asuntotuotannon lisäämisestä MAL- sopimuksen mukaisesti vuosille 2022- 2025 ja etsii sopivat tontit eri puolilta kaupunkia. Vuositasolla toteutetaan vähintään 350 asuntoa ARA- kohtuuhintaisena vuokratuotantona.” 

Ilmastotoimien vaikutuksia seurattava paremmin  

 Vantaalla toteutetaan Resurssiviisauden tiekarttaa kaikilla toimialoilla ja siitä raportoidaan vuosittain. Ilmastobudjetointia kehitellään jo monissa kaupungeissa ja Tampereella se on edennyt pisimmälle. Haluamme lisätä ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja herättää kansalaiskeskustelua ja siksi haluamme selvittää asiaa myös Vantaalla. Aihe on mielestämme tärkeä.  

Tästä syystä demariryhmä jätti seuraavan pöytäkirjamerkinnän: ”Ilmastobudjetointia kehitetään vastaamaan paremmin toimialan ilmastotoimien vaikutusten arviointia ja luodaan Vantaan oma malli koko kaupungin sitoviksi tavoitteiksi.” 

Kaupunkiympäristölautakunnan demariryhmä 

Tarja Eklund (lautakunnan varapuheenjohtaja) 

Ida Tamminen  

Ville Rahkala  

Mikko Merelä