Kaupunkikulttuurilautakunnan demariterveiset: Leikkaukset kirjastopalveluista lyhytnäköisiä

Ajankohtaista

Kaupunkikulttuurilautakunnan kokous (12.10.) päätti toimialansa talousarvioesityksestä vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025. Lopullisesti talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2021.

Sosialidemokraattien mielestä talousarvion kirjastopalveluihin esitetyt leikkaus- ja supistamistoimet ovat lyhytnäköistä politiikkaa. Kirjastot ovat aina olleet suomalaisen yhteiskunnan yksi sivistyksen perusta ja niihin tehdyt satsaukset ovat maksaneet itsensä moninkertaisesti takaisin.

Onkin hyvä, että sosialidemokraattisen lautakuntaryhmän   esityksestä lautakunta päätti säilyttää Pähkinärinteen kirjaston vastoin pohjaesitystä. Esitimme myös sunnuntaiaukiolojen supistamisesta ja aineistonmäärärahaleikkauksesta luopumista. Valitettavasti nämä esitykset eivät saaneet riittävästi kannatusta muilta ryhmiltä.

Vantaalaisille kirjastot ovat olohuoneita, lukuhetkien ja tarinoiden luomisen paikkoja, josta haetaan oppimiseen, yhdessäoloon ja viihtymiseen liittyviä kokemuksia. Kirjastot ovat peruspalveluja, joista jokainen pystyy nauttimaan ja palveluja hyödyntämään tulotasosta riippumatta. Kasvava Vantaa pystyy vastaamaan tähän palvelutarpeeseen ainoastaan tarpeeksi laajoilla aukioloajoilla ja riittävillä aineistomäärärahoilla.

Samassa kokouksessa lautakunta päätti myös irtisanoa Mölandetista Villa Sainion tilat. Sosialidemokraattinen lautakuntaryhmä pitää järkevänä, että nykyisessä muodossa vähäisellä käytöllä ja osittain jopa epätarkoituksenmukaiset tilat irtisanotaan. Sen sijaan kyseinen tontti merenrannalla veneilyreittien varrella on syytä säilyttää Vantaan kaupungin omistuksessa. Merenrantatontin myyminen olisi lautakuntaryhmän mielestä hyvän omaisuuden hukkaamista, koska Vantaan omistuksessa on vähän rantatontteja, joita voitaisiin helposti hyödyntää esim. retkeily- ja virkistyskäytössä.

Sosialidemokraattisen lautakuntaryhmän mielestä edellä mainitun tontin hyödyntäminen ja jalostaminen vantaalaisten vapaa-ajan, retkeily- ja virkistyskäyttöön on tehtävä yhdessä kaupunkiympäristön toimialan ja elinkeinopalvelujen kanssa.

Kaupunki kulttuurilautakunnan demariryhmä:
Sirkka-Liisa Kähärä
Anu Hall
Jyrki Riikonen
Ranbir Sodhi