Ida Tamminen: Haluan, että Vantaalla aidosti arvostetaan ympäristöä ja siihen ollaan valmiita panostamaan

Ajankohtaista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitämme vastauksesta valtuustoaloitteeseemme, jonka aiheena on hyönteiskadon pysäyttäminen. Vastauksesta käy ilmi, että paljon asioita hyönteisten ja luonnon monimuotoisuuden eteen on Vantaalla jo tehty. Mutta paljon on vielä tehtävänä.

Toivomme Vantaan kaupungilta aktiivisempaa otetta aihepiirin suhteen. Saamassamme vastauksessa on hyvin materiaalia ja kuvattu toteutuneita hankkeita. Kiitos siitä. Vantaalla vietettiin Ötökkäteemavuotta 2019 ja 2020. Teemavuosi on ilokseni toiminnaltaan vakiintunut ja se onkin kirjattu strategiaamme.

Vastauksessa mainitaan, että Avoimet kulttuurimaisemat ovat merkittävä osa vantaalaista kaupunkiympäristöä. Kuitenkin luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa arvioitiin uhanalaisiksi kaikki perinnebiotoopit, joita ovat muuan muassa niityt, kedot ja metsälaitumet. Niitä uhkaavat hoidon ja käytön loppumisen lisäksi ilmastonmuutoksen kiihdyttämät umpeenkasvu, rehevöityminen ja vieraslajien leviäminen, sekä maankäytön muutokset.

Näiden arvoniittyjen suhteen meiltä puuttuu hoitosuunnitelmat, mitä toivon seuraavaksi valmisteltavan. Haluan, että Vantaalla aidosti arvostetaan ympäristöä ja siihen ollaan valmiita panostamaan. En malta olla mainitsematta, että esimerkiksi Tampereella on tehty hoitosuunnitelma arvoniittyjen suhteen lähemmäs kymmenen vuotta sitten.

Ihan lopuksi haluan vielä kiittää kuntalaista, joka lähestyi meitä hyönteiskadon teemalla ja inspiroi tekemään tämän aloitteen.