Demarit valtuustossa talouden, henkilöstön ja kuntalaisten puolella

Ajankohtaista,Etusivu,SDP:n valtuustoryhmä tiedottaa

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 18.5. ensimmäistä kertaa etäyhteyksiä käyttäen. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa  henkilöstökertomusta, vuoden 2019 tilinpäätöstä, hyvinvointikatsausta ja kunnan asukkaiden jättämiä kuntalaisaloitteita.

Sosialidemokraattien valtuutettu Säde Tahvanainen totesi keskustelussa tilinpäätöksestä edelliseltä vuodelta (2019), että Vantaalla on hoidettu taloutta maltillisesti ja terveen taloudenpidon periaatteella. 


– Vaikka on pidetty kovaa menokuria, on erityisesti sosiaali -ja terveyspalveluihin, vanhusten huoltoon ja varhaiskasvatukseen panostettu, Tahvanainen totesi. 

Vuonna 2019 taloudellinen tilanne notkahti yli 60 miljoonaa alijäämäiseksi. Tahvanainen huomautti, että summasta yli puolet johtui valtion verouudistuksesta. 

– Saimme yllättäen 33,4 miljoonan euron veromenetyksen valtiolta. Loppu vajeesta johtuu omien välttämättömien menojen ylityksistä, Tahvanainen totesi puheenvuorossaan ja jatkoi, että Korona -kriisin jälkeisenä aikana talouden tasapainottamisesta ja investointisopetuksesta tulee hyvin haastava yhtälö.

– Emme voi säästää palveluja hengiltä. On löydettävä oikeat toimenpiteet. Valtio aikoo elvyttää etupainotteisesti ottamalla velkaa ja kompensoi osan menetyksistä kunnille. Vantaan joutuu kuitenkin etsimään tulo -ja menokohteita alijäämän kattamiseen. Mitään välinettä ei tässä vaiheessa tule poissulkea, Tahvanainen kommentoi. 

Henkilöstön hyvinvointiin satsattava

Valtuutettu Sirkka-Liisa Kähärä muistutti valtuustoa, että Vantaa on kasvanut kymmenessä vuodessa yli 36 000 asukkaalla, mutta henkilöstön määrä on pienentynyt. Jatkossa palvelut taataan työntekijöitä lisäämällä, joka on myös halvempaa kuin palveluiden ostaminen.

– Henkilöstö kokee, hieman toki toimialasta ja työtehtävistä riippuen, että heidän venymisensä ei ole enää mahdollista. Työ uuvuttaa varsinkin henkisesti, huomautti Kähärä.

Viime syksynä sosialidemokraattinen valtuustoryhmän esityksestä käynnistettiin Vantaalla henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen, jolla pyritään varmistamaan henkilöstön hyvinvointia.

– Tästä hankkeesta ja sen tuloksista ei ole suunniteltu valtuustolle tuotavaa esittelyä. Koska laatuhankkeessa on tehty koko alkuvuosi aktiivista työtä, on valtuustolle tuotava selvitys hankkeen toteutuksesta ja johtopäätöksistä esim. iltakouluun ensi syksynä, Kähärä vaati puheenvuorossaan. 

Käsitellessä kaupungin hyvinvointikatsausta vuodelta 2019 valtuutettu Ranbir Sodhi huomautti, että työttömyyden osalta alueellisiin eroihin on kiinnitettävä huomiota.

– Valtuustolle esitetty hyvinvointikatsaus osoittaa työttömyyden laskusuunnan Vantaalla jatkuneen, mutta alueellisia eroja löytyy. Nuorisotyöttömyyden osalta Vantaa oli suurten kaupunkien keski joukkoa. Ulkomaalaistaustaisilla työttömyys on noin kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Näiden epäkohtien korjaamiseen tulee kiinnittää jatkossa entistä vakavampaa huomiota, Sodhi totesi.

Kuntalaisten aktiivisuus saa sosialidemokraateilta kiitosta. Valtuustolle tuotiin tiedoksi tuotiin tiedoksi lista kunnan asukkaiden vuonna 2019 tekemistä kuntalaisaloitteista, joita oli yhteensä 49 kappaletta. 

– Tuntuu luontevalta että eniten aloitteita on tullut maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialoille, mutta myös sivistyksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoille. Nämä palvelut ovat meidän arjessamme joka ikinen päivä, valtuutettu Tarja Eklund  totesi ja kiitti suuresta määrästä aloitteita.