Valtuutettu Faysal Abdin valtuustoaloite koskien Länsimäen asukastilaa

Etusivu
Valtuustoaloite 25.01.2016 Vantaalla on tällä hetkellä käytössä asukastiloja esim. Kafnetti, Tuulikonti ja Myyringi. Kyseiset tilat tarjoavat asukkaille mahdollisuutta yhdessäoloon ja niissä voidaan järjestää myös juhlia,…

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite koskien kaupungin ympäristöraportointia

Valtuustoaloitteet
Vantaan kaupungin ympäristöohjelmassa vuosille 2013- 16 on mainittu että hulevesien hallintaa suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti, jolloin ensisijaisena vaihtoehtona on hulevesien luonnonmukainen käsittely niiden…

SDP:n valtuutettu Ulla Kaukolan aloite kaupungulle lahjoitetuista kiinteistöistä

Valtuustoaloitteet
Kaupungille testamentatut ja lahjoitetut kiinteistöt (sisältää maa-alueet / tontit) Yksityishenkilöt, yhdistykset yms. testamenttaavat tai lahjoittavat kaupungille omaisuutta. Testamenttiin tai lahjoitukseen sisältyy usein ehto, mihin tarkoitukseen…

SDP:n valtuutettu Ulla Kaukolan valtuustoaloite koskien opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittamista

Valtuustoaloitteet
Opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittaminen Valtakunnan tasolla on puhuttu opettajarekisterin perustamisesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja pohtii edelleen, kuinka asiaa voitaisiin valtakunnan tasolla viedä eteenpäin. Rekisteristä…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Honkanummen kevyenliikenteen väylästä

Valtuustoaloitteet
Honkanummentien  kevyenliikenteen väylä välillä Vanha Porvoontie – Honkanummentie- Kaskipolku- Vanha Lahdentie on rakennettu valmiiksi vain Metso Oy:n portille asti. Siitä suojatie jatkuu tontin sisäänajoportin läpi…

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin valtuustoaloite koulun henkilökunnan yksityisyyden suojaaminen, jos oppilaat kuvaavat

Valtuustoaloitteet
EY-tuomioistuin on todennut, että valokuvien julkaisemiseen internetissä sovelletaan henkilötietolain kaikkia säännöksiä. Kuvan kohteella on mm. oikeus kieltää loukkaavan kuvan käyttö sekä toisaalta oikeus vahingonkorvaukseen tällaisten…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Kuusijärven palvelujen parantamiseksi ja kunnollisen käyttö, – ja palvelusuunnitelman laatimiseksi.

Valtuustoaloitteet
Kuusijärvi on yksi Vantaan tärkeimmistä ja eniten käytetyistä virkistysalueista ja portti Sipoon korpeen. Sen palvelut täytyy saada vastaamaan käyttäjien ja turistien vaatimuksiin. Alueelle täytyy saada…

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin aloite Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi.

Valtuustoaloitteet
Vastaus valtuutettu Ranbir Sodhin ja useiden muiden valtuutettujen (33) aloitteeseen Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi J-VN/PK/LL Valtuutettu Ranbir Sodhi ja useat muut valtuutetut (33) tekivät seuraavan…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin aloite Bisajärventien/Härkätien kunnallistekniikan rakentamisesta

Valtuustoaloitteet
Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Bisajärventie/ Härkävuorentie kunnallistekniikan rakentamisesta 2010 hyväksytyn vesihuollon kehityssuunnitelman mukaisesti. Vantaan vesihuollon uudistettu kehityssuunnitelma 2013- 2022 on nyt laadittu samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen,…

SDP valtuustoryhmän aloite kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista

Valtuustoaloitteet
Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista ML/SB/LL Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Kuntalain mukaan kuntien tehtävä Suomessa on edistää asukkaidensa…