SDP:n valtuutettu Ulla Kaukolan valtuustoaloite koskien opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittamista

Valtuustoaloitteet
Opettajien tutkinnon/kelpoisuuden ilmoittaminen Valtakunnan tasolla on puhuttu opettajarekisterin perustamisesta. Eduskunnan sivistysvaliokunta on käsitellyt asiaa ja pohtii edelleen, kuinka asiaa voitaisiin valtakunnan tasolla viedä eteenpäin. Rekisteristä…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Honkanummen kevyenliikenteen väylästä

Valtuustoaloitteet
Honkanummentien  kevyenliikenteen väylä välillä Vanha Porvoontie – Honkanummentie- Kaskipolku- Vanha Lahdentie on rakennettu valmiiksi vain Metso Oy:n portille asti. Siitä suojatie jatkuu tontin sisäänajoportin läpi…

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin valtuustoaloite koulun henkilökunnan yksityisyyden suojaaminen, jos oppilaat kuvaavat

Valtuustoaloitteet
EY-tuomioistuin on todennut, että valokuvien julkaisemiseen internetissä sovelletaan henkilötietolain kaikkia säännöksiä. Kuvan kohteella on mm. oikeus kieltää loukkaavan kuvan käyttö sekä toisaalta oikeus vahingonkorvaukseen tällaisten…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Kuusijärven palvelujen parantamiseksi ja kunnollisen käyttö, – ja palvelusuunnitelman laatimiseksi.

Valtuustoaloitteet
Kuusijärvi on yksi Vantaan tärkeimmistä ja eniten käytetyistä virkistysalueista ja portti Sipoon korpeen. Sen palvelut täytyy saada vastaamaan käyttäjien ja turistien vaatimuksiin. Alueelle täytyy saada…

SDP:n valtuutettu Ranbir Sodhin aloite Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi.

Valtuustoaloitteet
Vastaus valtuutettu Ranbir Sodhin ja useiden muiden valtuutettujen (33) aloitteeseen Hiekkaharjussa sijaitsevan leikkipuiston kunnossapitämiseksi J-VN/PK/LL Valtuutettu Ranbir Sodhi ja useat muut valtuutetut (33) tekivät seuraavan…

SDP:n valtuutettu Tarja Eklundin aloite Bisajärventien/Härkätien kunnallistekniikan rakentamisesta

Valtuustoaloitteet
Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite Bisajärventie/ Härkävuorentie kunnallistekniikan rakentamisesta 2010 hyväksytyn vesihuollon kehityssuunnitelman mukaisesti. Vantaan vesihuollon uudistettu kehityssuunnitelma 2013- 2022 on nyt laadittu samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen,…

SDP valtuustoryhmän aloite kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista

Valtuustoaloitteet
Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteeseen kunnan hankinnoista ja veroparatiiseista ML/SB/LL Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Kuntalain mukaan kuntien tehtävä Suomessa on edistää asukkaidensa…