Valtuutettu Faysal Abdin aloite Asolan Sydäntien parantamisesta jalankulkijoille-erityisesti koululaisille

Etusivu
VALTUUSOALOITE Koivukylän Asolassa on teitä, jotka ovat alun perin suunniteltu vain autoilijoille. Alueen asukasmäärä  on nousut ja nykyään siellä asuu entistä enemmän lapsiperheitä. Jalankulkijat ja…

Valtuutettu Tarja Eklundin aloite rakentamisesta ja rakennusvalvonnasta.

Etusivu
Valtuustoaloite 18.06.2018. Omakotialueilla Luhtitalojen rakentamiseen tarvittavat poikkeuslupahakemukset ohjattava rakennusvalvonnasta maankäytön kaavoituksesta vastaaville virkamiehille päätettäväksi. Vantaalla  omakoti- ja rivitaloalueet kuuluvat omaleimaisina vantaalaiseen kaupunkirakenteeseen. Täydennysrakentaminen on paikallaan…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite Vanhusasiamiehestä

Etusivu
Vanhusasiamies Vantaalle Ikääntyneiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti myös Vantaalla. Ikäihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua on kunnioitettava. Vanhusten laitoshoidon huono tila on puheenaiheena mediassa lähes päivittäin…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) valtuustoaloite

Etusivu
Vantaan kouluille ja päiväkodeille järjestettävä kysely opetustyössä käytettävistä tärkeistä lähi- metsä ja ulkoilualueista jotka pyritään huomioimaan uudessa yleiskaavatyössä. Vantaan koulut ja päiväkodit käyttävät uuden opetussuunnitelman…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite Kuusijärven ottaminen Suomi-100-luonnonsuojelualue ohjelmaan

Etusivu
Kuusijärven valuma- alueella sijaitseva T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien metsien ottaminen…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite: Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta.

Etusivu
Rukinpyörän metsän säilyttäminen lähimetsänä ja rakennustarve arvioitava uudestaan käyttäjien ja asukkaiden näkökulmasta. Rukinpyörän metsästä Itä- Hakkilassa on annettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alueelle suunnitellaan 30 000 kerrosneliömetriä…

Valtuutettu Faysal Abdin (sd) valtuustoaloite

Etusivu
Vantaan kirjastojen kehittäminen Vantaan kirjastot tarjoavat asiakkailleen asiantuntijapalvelut, tilat sekä mahdollisuuden käyttää Internetiä, toimisto-ohjelmia ja tietokantoja. Palveluihin kuuluu myös tiedonhaun ja tietotekniikan alkeiden opetusta sekä…

Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite

Etusivu
Vaarala- Jakomäen alueen uimakuoppien kehittäminen maauimalaksi ja virkistysalueeksi. Vantaan kaupunginvaltuusto on antanut lausuntonsa Helsingin uudesta yleiskaavan luonnoksesta 2.3.2016. Tässä yhteydessä Vantaa on lausunut . Somerikkotien…

Valtuutettu Tarja Eklundin valtuustoaloite

Valtuustoaloitteet
Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta kaikille alle 20 vuotiaille vantaalaisille nuorille. Tällä hetkellä vantaalaiset alle 20-vuotiaat nuoret saavat 9kk ehkäisypilleri- tai rengasehkäisyn (Vantaan lääkevalikoiman mukaisesti) ilmaiseksi. Lisäksi…

Valtuutettu Pirkko Leton (sd) aloite vahustenkeskuksen saaminen Tikkurilaan

Etusivu
VANHUSTENKESKUS TIKKURILAN VANHAN TORIN PAIKALLE Vantaan väestön ikärakenne muuttuu nopeasti tulevina vuosina. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 600 henkilöä vuodessa. Dementia…