SDP:n valtuustoryhmä: ”Vantaan henkilöstöpolitiikan epäkohdat korjattava pikaisesti”

Etusivu

Vantaan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei hyväksy kaupungin henkilöstön asemaa kurjistavaa henkilöstöpolitiikkaa. Demarit edellyttävät, että kaupungin työntekijöiden esille nostamiin epäkohtiin puututaan ripeästi ja työhyvinvointiin panostetaan ja työnteon edellytyksiä parannetaan.

– Viestit eri työntekijäryhmiltä kertovat kokemuksista, joissa työntekijöitä ei Vantaalla kuunnella, ammatillista osaamista väheksytään ja laadukkaan työn tekemisen mahdollisuudet esimerkiksi puutteellisten sijaisjärjestelyjen vuoksi ovat lähes mahdottomat. Näin ei voi enää jatkua ja tilanteeseen on puututtava, vaatii valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Sosialidemokraatit muistuttavat, että Vantaan menestys on riippuvainen tyytyväisestä henkilöstöstä ja hyvinvoivat työntekijät ovat kultaakin kalliimpi voimavara. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on koko Vantaan menestyksen tae.
– Kaupungin työntekijät luovat edellytykset Vantaan menestymiselle, laadukkaille palveluille ja hallitulle kasvulle. Sen takia työntekijöiden työtä on arvostettava, heitä on kuultava ja heille on taattava tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet oman työnsä ja työhyvinvointinsa varmistamiseksi, Kähärä toteaa.

Valtuustoryhmän mielestä yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoiminnalla Vantaata voidaan kehittää entistä paremmaksi asuinkaupungiksi, jossa palvelut ovat laadukkaita ja monipuolisia ja niiden saatavuus jokaiselle asukkaalle on turvattu.
Tämän tavoitteen onnistumiseksi on työntekijöiden osaamista edistettävä ja heidän edustajansa on tunnustettava aidosti asiantuntevaksi neuvotteluosapuoleksi.
Työntekijöiden kehitysideoita on kuunneltava ja niihin on myös vastattava.

– Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttävät organisaation tai työtehtävien muutostilanteissa todellista ja tuloksellista vuoropuhelua esimiesten, henkilöstöpäällikön ja eri työntekijäryhmien kesken, Kähärä päättää.

Lisätiedot:

Sirkka-Liisa Kähärä,

SD-valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh: 050-5217189