Valtuutettu Ulla Kaukolan budjettipuheenvuorot 12.11. ”Sisäilma-asiat eivät ole helppoja” ja ”tehdään VARIA tunnetuksi”

Etusivu

Sisäilma-asiat eivät ole helppoja

Sisäilma on aihe, joka puhuttaa. Olemme yhdessä sopineet siitä, että sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita.  Erityispuhdas tila on yksi niistä asioista, joita olemme sisäilma-asiainneuvottelukunnassakin vieneet eteenpäin.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous oli syyskuussa 2017. Olemme saaneet aikaan sen, että meillä on uusi sisäilmatiedottaja ja sisäilmaterveydenhoitaja, tilakeskukseen on saatu palkattua toinen sisäilma-asiantuntija. Vantaalla ei asenneta enää betonin päälle liimattavia muovimattoja ja vanhoistakin hankkiudutaan vähitellen eroon. Huomenna alkaa oirekysely päiväkotien, perusopetuksen ja ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle ja oppilaille.

Keskustelu sisäilmaongelmista on siirtynyt neuvottelukuntaan. Valtuusto ja etenkin opetuslautakunta ovat saaneet keskittyä muihin asioihin.

Sisäilmaongelmat eivät ole helppoja.

Rakennustekninen ongelma on ratkaistavissa. Mutta silloin, kun kyseessä on terveysongelma, on oireilu hyvin yksilöllistä. Osa oireilee ja sairastuu – osa ei. Samoissa tiloissa. Terveysongelman syynä ovat yleensä kemialliset yhdisteet tai hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Moni ongelma liittyy ilmanvaihtoon.

Minusta sisäilma-asiainneuvottelukunnan tulee pyrkiä siihen, että saamme kaupungin toimintatavat sellaisiksi, ettei tarvita kertaluonteisia ja kalliita toimenpiteitä, vaan että oireilijat ja ongelmatilat saadaan luotettavasti selville normaalin toiminnan kautta. Yksittäiset budjettirykäisyt eivät johda toimintatapojen muuttumiseen. Sama ongelma on edessä seuraavana vuonna.

Sisäilma-asiainneuvottelukuntamme on poikkeuksellinen koko maassa. Se koostuu poliitikoista, virkamiehistä sekä lasten vanhempien ja kaupungin työntekijöiden edustajista. Neuvottelukunnassa yhdistyy eri toimialojen sisäilmaosaaminen. Työn onnistuminen edellyttää, että keskitymme yksittäissyöksyjen sijaan pitkäjänteiseen työhön, jolla saamme rakentamisen ja kunnossapidon toimintatavat pysyvästi kuntoon.

————————————————————————————-

Budjettipuheenvuoro part 2.

Tehdään Varia näkyväksi

Koko Sipilän hallituskauden ajan olen puhunut Vantaan budjettikokouksissa ammatillisesta koulutuksesta. Myös tänään. Rahoitusleikkaukset ovat nakertaneet päivittäistä työskentelyä. Opiskelijoiden perusosaaminen ohentuu ja kaventuu. Samalla ohentuu suomalainen ammattitaito.

Vietin viime perjantaina koko päivän Variassa aamu kahdeksasta iltaviiteen. Olin mukana koulun normaalissa arjessa ilman mitään erityisjärjestelyitä. Tapasin avoimia ja innostuneita opiskelijoita ja näin, miten paljon Variassa osataan.

Variassa tarvitaan lisää erityisopettajia, opinto-ohjaajia, s2-kielen opettajia, lisää tunteja matematiikan ja kielten opetukseen. Yksinkertaisesti enemmän opettajan antamaa opetusta. Niiden saamiseksi tarvitaan valtiolta tulevan perusrahoituksen lisäämistä.

On myös asioita, joita on mahdollista muuttaa ilman budjettiin määriteltäviä rahasummia, jos vain halutaan.
Tuntuu, että Varia on unohduksissa. Varian osaaminen ei näy eikä kuulu kaupungilla, vaikka talossa on valtava määrä potentiaalia. Tarvitaan tiedottamista ja markkinointia, osaamisesta kertomista. Meillä on kaupungissa kultakimpale, jota ei hyödynnetä. Varia ja sen opiskelijoiden osaaminen pitää saada näkyväksi kaupungissa. Sivistystoimi, viestintä ja elinkeinopalvelut, ottakaa koppi.

Keskusteluissa opettajien kanssa tuli esille toive Tikkurilan keskustassa olevasta tilasta, jossa voisi pop up –tyylisesti esitellä Varian aloja ja osaamista, opiskelijoiden projekteja ja töitä. Tällä viikolla hiusalan osaamista, ensi viikolla maalausvinkkejä. Ei tilan tarvitsisi olla pysyvä, pari viikkoa keväällä ja toinen syksyllä. Yhteistyössä muiden oppilaitosten tai yritysten kanssa. Löytyisiköhän sellainen?

Varian pitäisi olla Vantaalle erityisen tärkeä. Ammatillinen koulutus nimittäin luo ja tuo yrityksiä ja työpaikkoja. Se sitouttaa nuoret jäämään kotikaupunkiinsa. Maamme yrittäjistä 60 %:lla on ammatillinen pohjakoulutus.

Tehdään Varia näkyväksi. Kiitos.

Ulla Kaukola (sd)

SDP:n valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja