Valtuutettu Tarja Eklundin budjettipuhe 12.11. ” Joutsenmerkki rakentamisen lisäämisen ja sen soveltuvuuden korjausrakentamiseen selvittäminen.”

Etusivu

Valtuustopuhe budjettikäsittelyn yhteydessä 12.11.2018 Hyvä budjettiesitys on vielä parantunut budjettineuvotteluissa monilta osin.

Nuorisotyöttömyyteen kohdistettavat toimenpiteet, rekrytointituki ja koulutustuki ovat hyviä asioita.

Mikä ilahduttavaa niin pitkään aikaan saadaan sosiaali- ja terveystoimeen lisää henkilöstöä. Kotihoidossa etenkin tätä tarvetta olisi jopa enemmänkin mutta hyvä näin. Tosin toivoisin että yksi vakanssi liikenisi myös vanhusasiamiehelle josta olen tehnyt aloitteen.

Vanhukset tarvitsevat apua ja neuvontaa kun asuvat yhä enemmän kotona ja eivät enää kykene itse valintoja tekemään. Työsarkaa riittää siinä ihan kaikille virkamiehille eikä se ole keneltäkään pois jos auttajia on enemmän.

Erityisalueiden myönteinen kohtelu on saatava toteutettua asukkaiden kanssa yhteistyössä. Alueiden yleinen siisteys, liikunta, – ja harrastusmahdollisuuksien parantaminen, lähivirkistysalueista huolehtiminen, kokoontumispaikat nuorisolle, vanhemmalle väelle ja järjestöille ovat edellytys hyvinvoinnin lisääntymiselle. Kouluille annettavat lisäresurssit ongelmien ehkäisyyn ja lisärakentamisen toteutus niin että myös näillä alueilla vaaditaan laadukasta asuinrakentamista vaikka ovatkin matalan hintatason alueita. Näin voidaan yleisilmettä ja houkuttelevuutta alueella parantaa.

Ilmaisen ehkäisyn laajentaminen kaikille alle 25 vuotiaille ja leikkipuistoruokailun kokeileminen.

Hyviä selvityksiä tehdään myös useita kuten 5 vuotiaiden neljän tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen valtakunnalliseen kokeiluun hakemisesta.

Kaunialan sairaalan käyttöä selvitetään ja Ilmailumuseon jatkosta sekä rahoituksesta selvitystä tehtäneen jo nyt.

Sen pysyminen Vantaalla olisi imagollisesti tärkeää kaupungille.

Esitetään valtiolle pääkaupunkiseudulle tehtäväksi maksuttoman toisen asteen kokeilualue oppivelvollisuutta laajentamalla toiselle asteelle.

Tämä on nimenomaan valtion toteuttava kokonaisuus koskemaan koko maata

tasa- arvoisten ja oikeudenmukaisten koulutusperiaatteiden mukaisesti.

Ei voi olla niin että eri paikkakunnilla on eriarvoiset peruspalvelut kansalaisilla mihin ikävä kyllä on viimeaikoina jouduttu erinäisten hallituksen säästötoimien osalta.

Joutsenmerkki rakentamisen lisäämisen ja sen soveltuvuuden korjausrakentamiseen selvittäminen.

VAV:n esimerkin mukaisesti. Hiilineutraaliuteen pyrkimisessä rakennusmateriaaleilla, energian säästämisellä ja kiertotalouden lisäämisellä on suuri merkitys.

Kaavoituksessa luovutettavien tonttien myynti suhteessa mahdolliseen maanvuokrauksen lisäämiseen. Kaupungin ei pitäisi niin vahvasti tukeutua budjetin teossa maanmyyntituloihin. Sen vuoksi en oikein ymmärrä 2 mlj:nan lisäystä maanmyyntituotto odotukseen. Maata on vain rajallinen määrä kaavoitettavaksi ja myynti on aina kertaluontoinen tuloerä. Olisi katsottava hiukan pidemmälle jotta tuloja saataisi tasaisemmin ja pidemmällä aikavälillä.

Kaupunkisuunnittelu on ollut jäljessä kaavoituksissa mutta asuntoja valmistuu Mal- sopimuksessa vaadittu määrä. Uusia asuntoja on myymättä ennätysmäärä. Vantaalla eniten pääkaupunkiseudulla, mikä johtuu tosin rakentamisen suuresta määrästä. Niinpä ei liene pakko kaikin mahdollisin keinoin lisätä omakotialueilla tiivistysrakentamista vaan maltillisesti ja ympäristöön soveltuvasti. Voimme ehkä säästää myös enemmän niitä tärkeitä lähimetsiä.

Tarja Eklund (sd)

valtuutettu