Teknisen lautakunnan SDP:n ryhmä tiedottaa

Etusivu

Kaupunkipyöriä Vantaalle 2019

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jatkaa selvitystyötä kaupunkipyörien käyttöönotosta Vantaalle kesäksi 2019. Selvitystyötä kaupunkipyöriin liittyen on alunperin tehty jo 2016, jolloin todettiin , että perinteisen raskaan kaupunkipyöräjärjestelmän vaatimaa tiivistä ja sekoittunutta maankäyttöä ei Vantaalta vielä löydy riittävän laajalla alueella.  Kuluvan kesän aikana kartoitetaan kaupunkilaisten odotuksia ja toiveita pyöriin ja niiden sijainteihin liittyen. Vuorovaikutus toteutetaan nettikyselyn muodossa.

Tässä vaiheessa suunnittelua lähtökohtana on noin 500 pyörän järjestelmä, jolta ei vaadita yhteensopivuutta Helsingin tai Espoon järjestelmien kanssa. Tavoitteena on löytää juuri Vantaan tarpeita vastaava järjestelmä. Ensimmäiseksi sopimusjaksoksi on pohdittu 6-7 vuotta, jolloin järjestelmä tulisi uudelleen kilpailutukseen samanaikaisesti Helsingin ja Espoon järjestelmien kanssa.

Lautakunta palaa asian pariin kilpailutuksen jälkeen.

Teknisen lautakunnan sd-ryhmä

Päivi Laakso (vpj, Kia Koskelin, Kari Lopperi ja Jarno Eskelinen