SDP:n ryhmäpuheenvuoro Vantaan valtuustossa 13.11.

Etusivu

Sirkka-Liisä Kähärä
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuoden 2018 talousarvion pohjana on eri valtuustoryhmien tekemän sopimuksen linjaukset: Veroprosentit pidetään nykytasolla, investointikatto pitää ja toimintamenot kasvavat hallitusti ja samalla huolehditaan riittävien maanmyyntitulojen varmistamisesta. Edellä mainitut keinot turvaavat jatkossakin kaupungin talouden tasapainon.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää vantaalaisten tasa-arvoinen kohtelu ja palvelujen järjestäminen. Sen takia haluamme antaa lapsille tasa-arvoisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, riippumatta siitä, mikä on vanhempien työllisyystilanne. Tämä muutos parantaa lasten oikeuksia ja myös naisten tasa-arvoa. Näen uhkakuvana sen, että jos lasten oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen rajoitetaan, niin se avaa portin koko subjektiivisen päivähoito-oikeuden kyseenalaistamiseksi. Sillä lasten päivähoito-oikeuden rajoittaminen rajaa hyvin nopeasti naisten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen opiskeluun, työssäkäyntiin ja urakehitykseen. Vaikka maan hallitus omalla toiminnallaan tasa-arvoa kyseenalaistavia toimia harjoittaakin, olen ylpeä siitä, ettei Vantaa halua olla mukana tässä kehityksessä.

Tasa-arvoa on myös se, ettei naisten tarvitsisi enää yksin huolehtia ja maksaa raskauden tai sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvistä kustannuksista. Tässäkin suhteessa Vantaan talousarvioesitys edistää tasa-arvoa. Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen alle 20-vuotiaisiin ja neuvonnan lisääminen nuorille on toimintaa, joka varmasti säästää Vantaalla rahaa ja ehkäisee inhimillistä sekä fyysistä kärsimystä.

Talousarvioesityksen linjaus nuorisotyöttömyyden puolittamisesta taloussuunnitelmakauden aikana, on kunnianhimoinen, mutta välttämätön tavoite. Yhtäkään nuorta ei ole varaa jättää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työllistymisessä on kysymys nuorten tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Sen takia jokaiselle alle 25-vuotiaalle on tarjottava opiskelu-, työ- tai harjoittelupaikka.

Vantaan kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö kehittää Vantaata tasapuolisesti. Yhdessä poliitikkojen ja virkamiesten kanssa sovittu maapoliittinen ohjelma on mahdollistanut linjaukset siitä, miten luodaan ja varmistetaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä, elinkeinotoimintaa ja rakentamista. Tavoitteellinen ja tuottava maapolitiikka on varmistanut omalta osaltaan talous- ja velkaohjelman tavoitteiden toteutumisen. Esimerkiksi maanmyyntitulojen ja kaupungin omien maa-alueiden arvonnousun myötä maapolitiikan tuotoista ovat päässeet hyötymään kaikki vantaalaiset tasa-arvoisesti. Vantaalaisten asuinalueiden on oltava jatkossakin monimuotoisia, minne rakennetaan erilaisilla hallintamalleilla olevia eri kokoisia asuntoja hyvien julkisten liikenne- ja luontoyhteyksien läheisyyteen.

Jos Sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, jää Vantaalle merkittävä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tällöin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut nousevat yhdessä järjestöjen tekemän toiminnan kanssa palvelutoiminnan keskiöön. Koska Vantaan eri alueita pitää myös hyvinvoinnin kannalta katsoa tasa-arvoisesti, on nyt käännettävä katseet Korso-Koivukylän alueelle. Tämä noin 60 000 asukkaan kaupunginosa tarvitsee liikunta-, urheilu- ja vapaa-ajan keskuksen mahdollisine majoituspalveluineen. Saattakaamme tämä työ siis toteutukseen. Talousarvioesityksen kirjauksessa Elmosta näen vihdoinkin tavoitteen, johon uskon kaupungin sitoutuvan ja ottavan hankkeesta vetovastuun yhdessä hankkeen toteuttamiseen sitoutuneiden kumppaneiden kanssa.

Vantaalla on viime vuosina viety läpi talouden tervehdyttämiseen liittyvä talous- ja velkaohjelma. Avoin keskustelu ja luottamuksellinen suhde henkilöstön, heidän edustajiensa ja kaupungin johdon välillä on ollut merkittävä tekijä. Henkilöstöä ei ole lomautettu, henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja lisännyt tuottavuutta sekä kehittänyt työyhteisöään niukoista taloudellisista resursseita huolimatta.

Tätä avoimuutta ja luottamuksellista suhdetta on edistänyt varsinkin kaupunginjohtajamme Kari Nenosen toiminta, kiitos Kari.

Henkilöstön hyvinvointi koostuu monesta asiasta: palkkaus on yksi osa sitä. Kun palkkaukseen vaikuttamisen keinot ovat rajalliset, niin muut työhön vaikuttavat tekijät ovat nousseet merkityksellisiksi. Sellaisia ovat henkilöstön kuuleminen, tasa-arvoisuus ja hyvä johtajuus

Valitettavasti viime viikolla julkisuuteen tullut esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun henkilöstöä ei kuunnella ja kun ei nähdä työntekijöiden hätää. Henkilöstön huolta vähättelevä johto sulkee silmät siltä, miten henkilöstön kohtelu vaikuttaa palvelutoiminnan laatuun, meihin vantaalaisiin, jotka palveluja käytämme. Jos työntekijä voi huonosti, työn laatukin kärsii.

Me, päätöksentekijät, olemme luottaneet siihen, että virkamiehet antavat meille tietonsa ja osaamisensa käyttöön päätöksentekoa varten. Päätöksentekijän pitää luottaa virkamiehen asiantuntijuuteen ja että hänellä on oikeat ja viimeisimmät tiedot käytössään päätöstä tehdessään. Sitä luottamusta ja avoimuutta, josta olen päässyt nauttimaan, en haluaisi kyseenalaistaa. Muistuupa mieleeni eräs sanonta naiviudesta: ”Naivius on kuin neitsyys, kun sen kerran menettää sitä ei takaisin saa.” Sama pätee myös luottamukseen.

Ilman avointa ja luottamuksellista suhdetta tuhotaan Vantaan kaupungin hyvät edellytykset toimia vantaalaisten eduksi. Synkistä ajatuksistani huolimatta haluan kuitenkin uskoa, ettei minun jatkossa tarvitse pohtia luottamukseen ja avoimuuteen liittyviä kysymyksiä päätöksiä tehdessäni.

Lopuksi haluan kiittää erityisesti kaupunginjohtaja Kari Nenosta hyvästä työstä Vantaan talouden kuntoon saattamisessa. Olet avoimesti kertonut talouskehityksestä, niistä uhkakuvista ja hyvistä signaaleista, joita Vantaan talouteen on liittynyt. Sinun johdollasi on ollut helppo tehdä talouteen, vantaalaisten hyvinvointiin ja Vantaan kehittymiseen liittyviä päätöksiä. Lisäksi haluan kiittää talousarviovalmisteluun ja siihen liittyvien lisäselvitysten valmisteluun osallistuneita työntekijöitä.

 

Sirkka-Liisa Kähärä (sd)