Vantaan demareiden vaalulupauksia menossa myötätuulessa valtuuston budjettikokoukseen: subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan ja nuorisotyöttömyys puolitetaan ja sisäilmakorjauksiin panostetaan.

Etusivu

SDP saavutti päätavoitteensa: subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan, nuorisotyöttömyys puolitetaan ja sisäilmakorjauksiin panostetaan

Maanantaina neuvoteltiin Vantaan vuoden 2018 talousarviosta ja kaupunginhallitus hyväksyi valtuustolle annettavan talousarvioehdotuksen. SDP:n tärkeimmät tavoitteet eli subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, nuorisotyöttömyyden puolitus, sisäilmakorjausten merkittävä lisäys sekä alle 20-vuotiaiden maksuton ehkäisy hyväksyttiin.

Talousarvionneuvotteluissa hyväksyttiin myös lukuisia muita linjauksia. Näistä merkittävimpiä ovat SDP:n ja myös useiden muiden ryhmien budjettitavoitteena ollut erityisopetuksen kolmiportaisen tuen selvitys ja ELMO-hankkeen selvitys, joka sisältää mm. Koillis-Vantaan uimahallin.

Lastensuojeluyksikölle tulee henkilöstöresurssilisäys ja erityisseuranta. SDP esitti muutoksia vammaispalvelujen kilpailuttamista koskeviin talousarviokirjauksiin, jotka myös hyväksyttiin yksimielisesti. Kaikki ryhmät olivat yksimielisiä siitä, että myös syrjäytymistä ja eriarvoistumista koskeviin kysymyksiin tulee pureutua mm. myönteisen erityiskohtelun avulla, erityisesti alueellisen eriarvoistumisen torjunta otettiin talousarvioon.

Esittämämme hiilineutraali Vantaa 2030-kirjauksen läpimenosta olemme erittäin tyytyväisiä. Hyvin ilahduttava päätös on myös Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis -pikaraitiotielinjauksen selvittämispäätös osana yleiskaavatyötä.

Neuvotteluissa todettiin, että HSL alentaa vyöhykeuudituksen yhteydessä eläkeläisten lipun hintoja 50% klo 9-14 välisenä aikana. Sosialidemokraatit nostivat tämän aiemmin syksyllä esille kaupunginhallituksen evästyskeskustelussa HSL:n osalta. Päätös tulee parantamaan eläkkeensaajien mahdollisuutta päiväasiointiin.

Maan hallituksen peruutettua kiinteistöveron pakkokorotuksen päätettiin, ettei kiinteistöveroprosentteja koroteta. Tämä vastaa sosialidemokraattien tavoitteita. Maankäytön uusia periaatteita linjataan keväällä 2018 asuntopoliittisen ohjelman yhteydessä. Maapolitiikan osalta neuvotteluissa tuotiin esille, että sosialidemokraatit ovat edelleen kestävän yhdyskuntarakenteen ja monipuolisen asuntotuotannon kannalla. Perheasuntojen määrän huomioiminen osana uusia asuntokaavoituspäätöksiä on välttämätöntä.

Lisätietoja:
Säde Tahvanainen, SDP:n kaupunginhallitukes varapuheenjohtaja

040 7476663