Valtuutettu Tarja Eklundin (sd) aloite Kuusijärven ottaminen Suomi-100-luonnonsuojelualue ohjelmaan

Etusivu

Kuusijärven valuma- alueella sijaitseva T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien metsien ottaminen osaksi Suomi- 100 – luonnonsuojelualue ohjelmaa.

Kuusijärven valuma-alueeseen kuuluu Koivukylänväylän pohjoispuoleinen T/ET- kortteli Lahdenväylän ja Lahdentien välissä.

Osana teemavuotta Vantaan kaupunki valmistautuu suojelemaan arvometsiään noin 130 hehtaaria.

Tähän suunnitelmaan sopisi luontevasti Kuusijärveä ympäröivien metsien suojelu osana Sipoonkorven porttia johon reitti kulkee Kuusijärven kautta.

Vantaan suojeltavat hehtaarit ovat vastaus ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön avaamaan Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, jossa maanomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualueita. Kampanja on osa Suomi 100 -ohjelmaa,.

Vantaalla suojeltavaksi suunnitellut kohteet ovat:
– Pyymosan metsä, 51,1 ha
– Furumossenin luonnonsuojelualuevaraus sekä Tuomelan tammimetsä, 33,1 ha
– Silvolan metsä, 30,9 ha
– Tussinkosken luonnonsuojelualuevaraus ja Tussinkoskenmetsä, 15,5 ha

Rauhoituksen valmistelu tapahtuu vuoden 2017 aikana normaalilla menettelyllä ja yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja viheralueyksikön kanssa. Alueet pysyvät kaupungin omistuksessa ja ovat edelleen käytettävissä sellaiseen ulkoilu- ja muuhun virkistystoimintaan, joka ei ole ristiriidassa luonnonarvojen säilyttämisen kanssa.

Me allekirjoittaneet edellytämme että Koivukylänväylän pohjoispuoleiselta T/ET tontilta Lahdenväylän ja Lahdentien välistä poistetaan kaavavaraus T/ET ja tontti muutetaan takaisin VL- alueeksi. Kaupunki myös lunastaa alueen itselleen. Sekä ottaa Kuusijärven ympärillä ja valuma- alueilla olevat metsät osaksi Suomi- 100 – luonnonsuojelu alueohjelmaa.

Tarja Eklund (sdp)